85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Interviu cu Zuza Elena - absolventă la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor 2006, master – 2007

Zuza E

Zuza Elena

- absolventă la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor 2006,

- master – la specializarea Horticultură și Viticultură,2007,

- Șef Direcția Investigații Diagnostice a ÎS  „Centrul de Carantina Identificare Expertize de Arbitraj și Dezinfectarea Producției”, specialist in Laboratorul Entomologie

 

Întrebare: În ce perioadă ați făcut studiile la UASM?

Răspuns: 2001-2006 licența, 2006-2007 master

Întrebare: Nu regretați că ați făcut studiile la UASM?

Răspuns: Nici cel mai mic regret, tatăl meu la fel și-a făcut studiile la UASM, așa că se poate spune că este o continuare a tradiției.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns:  Nu, pentru că această specialitate mi-a deschis poarta spre o lume nouă, interesantă, colorată și variată.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul aţi alege specialitatea Protecția plantelor?

Răspuns: Cu siguranță că da, cu toate că în 2001 când am venit pentru prima data la UASM  nu aveam nici o idee despre horticultură și protecția plantelor.

Întrebare: De ce?

Răspuns: Pentru ca am sesizat cât este de important să avem plante sănătoase și să ne alimentăm cu produse sigure. Este minunat să  urmărești cum un bob trecând prin toate fazele de dezvoltare  devine o comoara de neprețuit și cel mai important că tu poți participa sau oricum influența aceasta. Plus la aceasta este o specialitate cu multe minunății (mă refer la  diversitatea de insecte, boli, plante etc.).

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

Răspuns: Cred ca a-și acorda mai multa atenție orelor practice.

Întrebare: Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

Răspuns: Sunt multe amintiri plăcute, chiar începând cu prima zi a studenției. Imaginea falnică a întregului campus universitar din „vârful dealului„ peisajul pitoresc. Aici am cunoscut oamenii extraordinari care mi-au fost călăuză  sigură în drumul meu  spre a deveni un specialist, atât cadrele didactice cât și colegii, alături de care am crescut, am învățat: să ne punem careva scopuri în viață și cel mai important cum să le atingem cu succes și cum să ne organizăm, să iubim oamenii și tot ceea ce ne înconjoară, să ne iubim Țara și Pământul, și nu contează unde ajungi și cine ajungi principalul e să rămâi „OM cu rațiune și sentimente”.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor studenţi la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Să se implice activ și zi de zi în tot ceea ce fac, și ceea ce fac, să o facă cu plăcere, să nu fie  indiferenți la informație și orice tip de activități, care prind foarte bine când nici nu te aștepți. Să-și respecte alegerea făcută și profesorii, colegii prin frecventarea regulată a orelor și rezultate bune.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenţi la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns: Este minunat să fii „un medic al plantelor” cu atât mai mult că această specialitate îți oferă multe perspective de succes.

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns: Să împărtășim din experiența noastră și posibilitatea de a efectua unele lecții practice în laboratoarele instituţiei noastre (de fapt conlucram cu catedra Protecția plantelor,  am avut deja  2 vizite a  studenților de la această specialitate.)

Întrebare: În viziunea D-voastră care este filosofia specialităţii Protecția Plantelor?

Răspuns: Tot ceea ce ne înconjură este viu și are nevoie de protecție și dragoste. Totul vine din interior așa cum natura, pământul și cerul albastru ne oferă energia și roadele sale bogate și existența noastră fără a cere ceva în schimb, respectiv și noi nu trebuie să avem frică de a avea grijă de ceva, de a proteja, de a oferi plantelor și tot ce ne înconjoară siguranță, condiții, toată afecțiunea noastră și omenirii alimente sigure și calitative, obligatoriu cu  bunăvoinţă... .

Sincere mulțumiri pentru munca depusă și răbdarea nemărginită tuturor cadrelor didactice, în deosebi profesorilor facultăţii de Horticultură, catedrei Protecția Plantelor şi managementului universitar. Eu vreau să vă asigur că eforturile D-voastre nu au fost în zădar. Iar noi absolvenții  și in ziua de azi mai valorificăm semințele cunoștințelor semănate adânc și cu multă dragoste în sufletele şi  conștiința noastră.

 

Vă mulţumim pentru sinceritate şi devotament profesiei.

A intervievat Ştefan Olesea, specialitatea 612.1 Protecţia plantelor


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda