85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor științifice

Date

de contact

(tel., E-mail)

Gheorghe   CIMPOIEŞ

Doctor habilitat în agricultură

Profesor universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Pomicultura specială

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Vasile

BABUC

Doctor habilitat în agricultură

Profesor universitar

Ciclul II– master

1. Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemelor horticole (pomicole)

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Valerian

BALAN

Doctor habilitat în agricultură

Profesor universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Pomicultura generală
 2. Bazele biologice ale pomiculturii

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Valerii

MANZIUC

Doctor în agricultură

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Pomicultura specială
 2. Pomicultura generală
 3. Bazele biologice ale pomiculturii
 4. Tehnologii în horticultură
 5. Ameliorarea plantelor horticole

Ciclul II – master

6.Bazele biologice şi metode ale înmulţirii plantelor şi biotehnologii în horticultură.

7. Bazele biologice şi ecologice ale managementului ecosistemelor horticole.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Ananie

PEŞTEANU

Doctor în agricultură

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Bazele biologice ale pomiculturii
 2. Pomicultura
 3. Culturi nucifere şi bacifere
 4. Pomicultura generală
 5. Pomicultura specială

Ciclul II – master

 1. Metodologia şi etica cercetării.
 2. Managementul producerii mat. săd. pom.
 3. Horticultură ecologică.

Sisteme de cultură în exploatările horticole în spaţii protejate.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Sergiu

POPA

Doctor în agricultură

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Pomicultura specială
 2. Pomicultura
 3. Bazele biologice ale pomiculturii
 4. Ameliorarea plantelor pomicole

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Ion

RÎBINŢEV

Doctor în agricultură

Lector  universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Pomicultura
 2. Tehnologii în horticultură
 3. Bazele biologice ale horticulturii
 4. Pomicultura specială

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Virgil

MOLEA

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Tehnologii în horticultură
 2. Bazele biologice ale horticulturii

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Andrei

CUMPANICI

Doctor în tehnică

Conferenţiar universitar

Ciclul II– master

1. Sisteme de siguranţă în producerea produselor horticole.

Nadejda

NAZAR

Doctor în economie

Conferenţiar univer. int.

Ciclul II– master

1. Sisteme informatice şi managementul proiectelor.

Nina

 ŞEVCIUC

-

-

Cleopatra

TALMACI

-

-


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda