85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Pomicultura specială

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultura generală

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Bazele biologice ale pomiculturii

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultură

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

617.1 Viticultură şi vinificaţia

pdflogo

 

613.1 Agronomia

pdflogo

 

Tehnologii în horticultură

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

363.1 Business şi administrarea

pdflogo

 

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1.Finanţe şi bănci

pdflogo

 

366.1 Economie generală

pdflogo

 

Ciclul II (master)

Bazele biologice şi metode ale înmulţirii plantelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologia producerii materialului săditor pomicol.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole şi silvice.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologii performante în pomicultură.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Practica de specialitate-Pomicultura.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele biologice ale managmentului ecosistemelor horticole.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele biologice ale înmulţirii plantelor.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemului horticol.

Ştiinţe agricole

 

 

Horticultură ecologică (pomicolă)

Ştiinţe agricole

 

 

Managmentul producerii materialului săditor horticol (pomicol).

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole pe teren deschis

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole (pomicole) pe teren protejat.

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme informatice şi managmentul proiectelor.

Ştiinţe agricole

 

 

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda