85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Gumeniuc.IaCatedra de Silvicultură şi Grădini Publice a fost înfiinţată conform hotărârii Senatului UASM din 27 septembrie 2002, anterior funcţionând ca conferinţă de arboricultură ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Seminologie şi Pepiniere în cadrul  catedrei de Pomicultură din anul 1995.

Din anul 2003 până în anul 2006 la pupitrul catedrei s-a aflat membrul titular al A.Ş.M., profesor universitar Andrei Negru, iar din anul 2006 catedra este condusă de dr. în ştiinţe biologice conferenţiarul universitar Iachim Gumeniuc.  

La catedră se predau 14 discipline pentru studenţii specialităţii 616.1 – Silvicultură şi Grădini Publice şi o disciplină – Silvicultura şi produsele pădurii pentru studenţii specialităţii 424.1 – Ecologie.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale ( 28 ) a fost întocmit curriculumul, catalogul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicaţii metodice pentru: Practica de licenţă, Efectuarea cercetărilor şi întocmirea tezelor de licenţă, lucrările de laborator la Amenajarea pădurilor, Floricultură, Dendrometrie, Împăduriri, Tehnologiac exploatării forestiere, Staţiuni Forestiere, Practica didactică I şi II.

Au fost elaborate teste pentru evaluarea cunoştinţelor pentru toate disciplinele.

Disciplinele  ţinute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă. Este pregătit pentru editare cursul de lecţii la disciplina „Staţiuni forestiere” şi manualul „Floricultura” ed. a II.

Cu variante electronice şi prelegeri Power Point sunt asigurate toate disciplinele de la ciclul I şi II.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat mai mult de 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 ghiduri practic pentru specialiştii în seminologie şi pepiniere silvice.

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda