"Da nobis recta sapere"

Site Statistics

  • Current Active Users12
  • Active Guests12
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today599
  • Unique Visits Yesterday518
  • Visits This Week2679
  • Visits Previous Week2321

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Gumeniuc.IaCatedra de Silvicultură şi Grădini Publice a fost înfiinţată conform hotărârii Senatului UASM din 27 septembrie 2002, anterior funcţionând ca conferinţă de arboricultură ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Seminologie şi Pepiniere în cadrul  catedrei de Pomicultură din anul 1995.

Din anul 2003 până în anul 2006 la pupitrul catedrei s-a aflat membrul titular al A.Ş.M., profesor universitar Andrei Negru, iar din anul 2006 catedra este condusă de dr. în ştiinţe biologice conferenţiarul universitar Iachim Gumeniuc.  

La catedră se predau 14 discipline pentru studenţii specialităţii 616.1 – Silvicultură şi Grădini Publice şi o disciplină – Silvicultura şi produsele pădurii pentru studenţii specialităţii 424.1 – Ecologie.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale ( 28 ) a fost întocmit curriculumul, catalogul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicaţii metodice pentru: Practica de licenţă, Efectuarea cercetărilor şi întocmirea tezelor de licenţă, lucrările de laborator la Amenajarea pădurilor, Floricultură, Dendrometrie, Împăduriri, Tehnologiac exploatării forestiere, Staţiuni Forestiere, Practica didactică I şi II.

Au fost elaborate teste pentru evaluarea cunoştinţelor pentru toate disciplinele.

Disciplinele  ţinute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă. Este pregătit pentru editare cursul de lecţii la disciplina „Staţiuni forestiere” şi manualul „Floricultura” ed. a II.

Cu variante electronice şi prelegeri Power Point sunt asigurate toate disciplinele de la ciclul I şi II.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat mai mult de 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 ghiduri practic pentru specialiştii în seminologie şi pepiniere silvice.

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda