85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Operaţii unitare în industria alimentară

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenochimie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnica experimentală

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologii în viticultură / vinificaţie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Viticultură I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Utilaj tehnologic

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Viticultură II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Microbiologie oenologică

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Standardizare, certificare  şi metrologie

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

 

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Viticultură

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

Ampelografie

0811.3 Horticultură

pdflogo

 
Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 0811.4  Viticultură şi vinificaţie    
Păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Merceologia produselor agricole 0414.1 -  Marketing şi logistică pdflogo  
Merceologia 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Turism    

Ciclul II (master)

Sisteme de siguranţă în producere Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (EEVDO)  

Zonarea ecologică vitivinicolă şi

producţia DOC
(EEVDO)  

Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii

vitivinicole
(EEVDO)  

Sisteme de siguranţă în obţinerea

producţiei vitivinicole
(EEVDO)  

Tehnologia

producerii

materialului

săditor viticol
(EEVDO)  

Procese, aparate şi tehnică modernă în

ramura vitivinicolă
(EEVDO)  
Biochimie şi microbiologie vitivinicolă (EEVDO)  

Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de

vie
(EEVDO)  

Tehnologia cultivării soiurilor de masă

şi păstrării strugurilor
(EEVDO)  
Tehnologii performante în viticultură (EEVDO)  
Tehnologii performante în enologie (EEVDO)  
Analiza senzorială şi practica Somelier (EEVDO)  
Sisteme de certificare şi implementare HCCP Siguranţa alimentelor de origine vegetală (SAOV)  
Metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice a alimentelor de origine vegetală    

Bune practici în producerea

produselor agroalimentare de

origine vegetală (GAP)
(SAOV)  

Riscurile contaminării

produselor

agroalimentare de

origine vegetală
(SAOV)  
Managementul siguranţei alimentelor (SAOV)  

Trasabilitatea produselor

alimentare de origine

vegetală
(SAOV)  

Merceologia produselor de

origine vegetală
(SAOV)  
Analiza alimentelor de origine vegetală (SAOV)  

Legislaţia în siguranţa

alimentelor
(SAOV)  

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda