85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Ziua cunoştinţelor la UASM

Conform tradiţiei la fiecare început de an academic, la 1 septembrie, marcată ca Zi a cunoştinţelor, UASM şi-a deschis pe larg uşile şi spaţiile reînnoite, şi ca o bună călăuză, i-a invitat pe  studenţi pentru a 82-a oară in miraculoasa lume a cunoştinţelor, a culturii generale şi a afirmării de sine. În această zi conducerea Universităţii şi a facultăţilor, specialiştii din producţie – absolvenţi ai facultăţilor s-au întîlnit cu colectivele de studenţi şi, în special, cu cei care au păşit pentru prima dată pragul Universităţii noastre.

Cu acest prilej rectorul, dl academician Gheorghe Cimpoieş, în numele întregului colectiv al Universităţii, a adresat tuturor studenţilor urări de succes, asigurîndu-i de o alegere corectă şi dorindu-le un an plin de realizări, multe succese, hărnicie, cunoștințe vaste, dăruire, curaj pentru a face visele împlinite. De asemenea, dl Rector i-a îndemnat să preţuiască anii de studenție – cei mai frumoși ani din viață, să folosească rațional orice moment al procesului de studii pentru a acumula cunoștințe necesare afirmării în plan profesional şi, nu în ultimul rind, să fie mîndri că fac parte din prestigioasa familie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, care a parcurs o impresionantă cale de peste 80 de ani.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda