85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Vizita de lucru a studenţilor UASM la colegii din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

Recent o delegaţie de studenţi ai UASM, însoţiţi de conferenţiarii universitari Vladimir Gorobeţ, decanul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto şi Veaceslav Ţapu, şeful catedrei MMIM, au efectuat o vizită de lucru la Facultatea de Mecanică a UT „Gh. Asachi” din Iaşi la invitaţia decanului acestei facultăţi, dl Ianuş Gelu.

Pe parcursul unei zile au avut loc întâlniri cu studenţi senatori ai UT „Gh. Asachi” şi studenţi originari din R. Moldova, unde s-a făcut schimb de informaţii şi opinii privind viaţa studenţească şi activitatea Senatelor studenţeşti, apoi studenţii UASM au vizitat şi admirat Biblioteca UT „Gh. Asachi”, Sala paşilor pierduţi şi Aula Universităţii, situate pe Bulevardul Carol I.

Tot în această zi, delegaţia studenţească a vizitat şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, unde prof. univ. Ioan Ţenu, le-a făcut o prezentare despre USAMV şi a organizat o excursie la ferma de bovine, care a fost construită în baza aceluiaşi proiect transfrontalier ca şi ferma didactică a UASM. Studenţii au făcut cunoştinţă cu laboratoarele de evaluare a calităţii laptelui şi cărnii, instalaţia de muls ş.a.

Tot în cadrul acestui program a fost vizitat şi parcul Copou, unde se află Teiul lui Mihai Eminescu. Membrii delegaţiei au avut mai multe întâlniri cu studenţi originari din R. Moldova.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda