85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"

 Universitatea Agrară de Stat din Moldova Facultatea Agronomie

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului

vă invită  la Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova

 prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"  dedicată aniversării a 85 de ani ai UASM care va avea loc la 03 decembrie 2018,  ora 12:00  în incinta UASM, Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului (auditoriul 105 A, Facultatea Agronomie).

Manifestarea științifică cu participarea savanților din România este organizată în cadrul proiectelor:

16.80013.5007.03/Ro – Evaluarea comparativă a sistemelor convenţionale şi conservative de lucrare a solului privind sechestrarea carbonului şi fondarea agroecosistemelor durabile;

15.817.05.27A - Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile.

Agenda activităţii:

  1. Agricultura conservativă şi ecodezvoltarea, Rusu Teodor, prof. dr., UŞAMV, Cluj-Napoca;
  2. Cercetări agroecologice privind agricultura conservativă în cadrul proiectului internaţional bilateral UASM – UŞAMV, Cluj-Napoca (2016-2018), Andriucă Valentina, conf. univ., dr.;
  3. Promovarea sistemului de agricultură conservativă în RM – realităţi, probleme, perspective, Boincean Boris, prof. cercet., dr. hab., ICCC "Selecţia";
  4. Necesitatea modificării însuşirilor stratului post arabil degradat al cernoziomurilor pentru implementarea tehnologiilor No-till şi Mini-till de lucrare a solului prin utilizarea culturilor ameliorative, Cerbari Valerian prof. univ., dr. hab., IPAPS "N. Dimo";
  5. Discuţii.
  6. Înmânarea certificatelor de participare.

Se invită cei interesaţi de domeniu.

Date de contact:

Tel. 022432183

Fax: 022312276

e-mail: valandriuca@yahoo.com

Andriucă Valentina

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda