85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Participarea delegației UASM la Seminarul Ştiinţifico-Practic „Gestiunea circulației şi distribuției producției alcoolice”

 

În perioada 28 octombrie – 18 noiembrie, 2019 în  cadrul institutului de Cercetări Științifice în domeniul Fermentației Alimentare, în comun cu Ministerul Comerțului din China şi-a desfășurat lucrările Seminarul Ştiinţifico-Practic „Gestiunea circulației şi distribuției producției alcoolice. Coordonator al proiectului din partea Republicii Moldova  a fost Cancelaria de Stat. În componența delegației au fost incluși reprezentanți din organisme ale puterii de stat; organisme de expertiză şi control; instituții de cercetări științifice şi instituții superioare de învățământ; producători de produse alcoolice. UASM a fost reprezentată la acest Seminar de  către Dr. conf.univ.,  Svetlana GANGAN,  Dr. conf.univ.,Tatiana BUJOR, dr., lect.univ., Augustin VOLCONOVICI şi Dr. conf.univ.  Sergiu MÎRZA. Seminarul a  inclus cursuri teoretice, vizite de studiu  la întreprinderi de producere, ştiinţifice şi de învățământ. Cadrele  ştiinţifico - didactice au  vizitat Universitatea Agrară din Siani.

             Participanții la seminar au fost familiarizați despre tehnologiile de producere şi metodele de degustare a băuturilor alcoolice chinezești.

 În cadrul acestei vizite a fost pus accent pe  dezvoltarea colaborării științifice între profesorii şi studenți din  instituțiile  superioare de învățământ  din Republica Moldova şi Republica Populară China.

 

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda