85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
Declarație de răspundere managerială
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Academic offers

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Şedinţa plenară a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor ediţia 67

La 02 aprilie 2014, în cadrul şedinţei plenare, şi-a încheiat festiv lucrările Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor din cadrul UASM.

Promovând dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice studenţeşti  şi diversificarea schimburilor şi contactelor interuniversitare, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în perioada 5 martie – 2 aprilie 2014, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.

Cele 26 secţiuni ale conferinţei au acoperit o arie tematică generoasă din Direcţiile strategice de dezvoltare a ştiinţei în Republica Moldova. Tinerii participanţi şi profesorii au avut ocazia să se cunoască, să dezbată, să înţeleagă lucrurile care-i apropie şi diferenţele de abordare.

Cele 472 comunicări ştiinţifice, prezentate de către studenţii de la UASM şi 44 prezentate de către participanţii din institute similare din Ucraina, Spania, Bielorusia, România şi diferite institute din Republica Moldova, au surprins plăcut evaluatorii prin calitatea lor, originalitate şi creativitate. Jurizarea, realizată exclusiv numai de către studenţi, a fost, tocmai din acest motiv, foarte dificilă.

Efortul ştiinţific al studenţilor şi cele mai valoroase lucrări prezentate la ediţia a 57-a a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor au fost răsplătite în cadrul festivităţii de premiere, desfăşurată în Aula universitară în cadrul şedinţei plenare din 2 aprilie 2014. Deţinătorii primelor 3 locuri din fiecare secţiune au fost menţionaţi cu câte o diplomă de merit şi premii băneşti.

Analizând rezultatele şi opinia tuturor participanţilor, astăzi se poate de spus că conferinţa a fost un succes al comunităţii ştiinţifice a UASM şi, în special, a tineretului studios.

Departamentul Ştiinţă şi Inovare mulţumeşte participanţilor şi tuturor celor care au sprijinit acest eveniment.


  


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda