85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Catedra militară

T. Colesniuc, şeful catedreiA fost înfiinţată în septembrie 2005 prin decizia Senatului universitar din 23 aprilie 2004, în baza Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003 cu statut de catedră generală. De la înfiinţare catedra este condusă de colonelul în rezervă T. Colesniuc.

Misiunea catedrei este pregătirea sergenţilor în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Catedra este asigurată cu bază materială necesară pentru instruire: săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, tir pentru trageri etc.

Înscrierea la Catedra militara este benevolă. Se admit atăt studentii şi absolvenţii UASM, cât şi ai altor instituţii de invăţământ superior.

Pentru înscriere se prezintă următoarele acte:

 - copia buletinului de identitate

 - copia adeverinţei de recrutare

 - 2 fotografii 3x4 (color)

 - certificat (F-2) de  student de la facultate (pentru absolvenţi - copia diplomei  de absolvire).

Pentru persoanele care locuiesc în oraş, cursurile se vor desfăşoară pe adresa (bd. Gr.Vieru, 6/2).

Instruirea este organizată în 2 perioade.

I perioadă – septembrie-ianuarie, II perioadă – februarie-mai.

La sfârşitul cursului, studenţii susţin examene şi depun Juramantul Militar.

Tragerile de luptă din armamentul de infanterie se efectuează la poligon.

Dupa absolvirea catedrei absolvenţilor li se acordă grade militare.

Absolvenţii cursului de pregătire a sergenţilor îşi pot continua studiile la cursurile de pregătire a ofiţerilor în cadrul Academiei Militare.

Informaţii suplimentare: catedra militară, Blocul Economie, et. 4, bir. 401

tel.: 022-432-194; mob: 069102816.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda