85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

 

Hot-Line

Unions and Trade Unions

Mesajul decanului

Gh. Nicolaescu, Decan, conf. univ.

Horticultura este o ramură a agriculturii popularitatea căreia devine tot mai înaltă în economia globală. Ea include dezvoltare, producere, distribuire şi utilizare a culturilor cu valoare adăugată înaltă: fructe, struguri, legume, flori, plante ornamentale de seră şi de câmp, aspectul estetic al arhitecturii parcurilor, care necesită management intensiv şi o atenţie deosebită decât alte culturi agricole.

Facultatea dispune de laboratoare didactice şi ştiinţifice, cabinete dotate cu utilaj modern, inclusiv computere, plantaţii pomicole şi viticole moderne, colecţii de specii horticole, sere, solarii, câmpuri didactice viticole, pomicole, dendrologice şi floricole, ceea ce asigură pregătirea specialiştilor la nivelul cerinţelor actuale.

Pregătirea specialiştilor în domeniul horticulturii s-a început în anul 1940. Pe parcursul anilor, facultatea a avut o dezvoltare ascendentă, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, viticol şi silvic cu o bază materială modernă şi cu o ofertă educaţională diversificată. Facultatea include 4 specialităţi la ciclul I: Horticultură; Protecţia plantelor; Silvicultură şi grădini publice; Viticultură şi vinificaţie, 7 specializări la ciclul II: Ştiinţe horticole şi agrosilvice; Managementul ecosistemelor forestiere; Ştiinţe horticole; Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine; Protecţia integrată a agroecosistemelor; Siguranţa alimentelor de origine vegetală; Protecţia integrată a plantelor şi 4 specialităţi la ciclul III: Pomicultură; Legumicultură; Viticultură, Protecţia plantelor.

Actualmente, în cadrul facultăţii îşi fac studiile la ciclul I, II si doctorantură peste 1000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi la învăţământ învăţământ cu frecvență şi cu frecvenţă redusă. Facultatea asigură fiecărui student posibilitatea de a se forma şi dezvolta ca specialist.

Facultatea a devenit Alma Mater a peste 9500 de absolvenţi, care îşi exercită cu demnitate profesia în cele mai diverse domenii: horticultură, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor, silvicultură şi grădini publice, siguranţa alimentelor, ştiinţă şi învăţământ.

Dragi liceeni, pe parcursul anilor de studii cadrele didactice de la facultate depun eforturi considerabile şi suflet pentru pregătirea D-voastră profesională. Sunteţi bineveniţi la Facultate, să deveniţi studenţi cu înalte calităţi a cunoaşterii şi creaţiei.

Actualmente, misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură este de a pregăti specialişti de înaltă calificare, prin promovarea actului educativ la nivel de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul horticol, vitivinicol, silvic şi în protecţia plantelor capabili să gestioneze problemele cât mai complexe din pomicultură, legumicultură, viticultură, enologie, silvicultură, floricultură, arhitectură peisajeră etc.

Suntem ferm convinşi că veţi deveni specialişti performanţi în domeniul îmbrăţişat, intelectuali şi patrioţi înzestraţi cu calităţi morale înalte.

Vă îndemn să vă încadraţi în viaţa studenţească, socială şi politică a ţării să deveniţi agronomi şi ingineri de elită, capabili de a realiza obiective importante, în domeniul siguranţei alimentelor, dezvoltării pomiculturii, legumiculturii, viticulturii, vinificaţiei, floriculturii, silviculturii şi arhitecturii peisajere.

Exprim încrederea că abiturienţii de astăzi şi absolvenţii de mâine a Facultăţii de Horticultură vor reuşi să se încadreze în câmpul muncii şi vor obţine succese remarcabile aşa cum au făcut şi colegii D-voastră mai mari. Viitorul este într-adevăr strălucitor, cu perspectivă pentru această ştiinţă şi artă dinamică.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda