85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Noutăți anunțuri

Seminar "Internaţionalizarea universităţilor moldave membre AUF”
Masa rotundă cu genericul „The global problems of the humankind”
Masa rotundă cu genericul „Les valeurs de la société moderne”
Masa rotundă cu genericul „Success in life means money?”
Masa rotundă “Places of interest in the USA”
Concursul „Quand les fêtes de fin d’année approchent”
Masa rotundă Is it easy to be young?
A visit to the American Resource Center, Chisinau
Masa Rotundă „Importanţa economică a turismului”
Formare cu genericul „ Evaluer en F.L.E/F.O.S” Iaşi, România.
Masa rotundă “Les avantages et les désavantages de l’internet”
Vizita în Republica Moldova a noului Director regional al Biroului Europa Centrală şi Orientală al AUF
Masa rotundă cu genericul “American and English writers”
Masa rotundă cu genericul “ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS”
Masa rotundă cu genericul “Your image of a perfect teacher”
Masa rotundă cu genericul “The Republic of Moldova-25 years of Independence”
Ziua Uşilor Deschise în cadrul CRU UASM
Lecţie publică pe tema „Presentation of school: Institute Polytechnic of Villa de Castelo”
Lecţie publică pe tema „O întrebare pentru cercetătorii diferitor limbi
Masa rotundă în limba engleză cu genericul “My future specialty”
Diseminarea Formării „Management personal”
Presentation of AGORA programme and official site of SAUM Republican Scientific Agricultural Library
Colaborare în cadrul proiectului: Soutien aux Centres de réussite universitaire” dintre UASM şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
Studenţii francofoni la cea de-a 69–a Conferinţă Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor
Zilele Francofoniei în cadrul CRU al UASM

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda