85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Unions and Trade Unions

Consiliul facultăţii

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE ECONOMIE

 1. Tomiţa Petru, decan, dr., prof. univ., preşedinte al Consiliului;
 2. Cozari Ana, şef catedră „Limbi moderne”, dr., conf. univ., secretar;
 3. Dobrovolschi Ludmila, prodecan, lect. univ., catedra “Business şi  administrare” ;
 4. Mardari Liliana, prodecan, lect. univ. catedra „Finanţe şi bănci”;
 5. Litvin Aurelia, şef catedră „Business şi administrare, dr. hab., prof. univ. inter.;
 6. Gangan Svetlana, şef catedră „Marketing şi achiziţii”, dr., conf. univ.;
 7. Sârbu Olga, şef catedră „Economie  generală”, dr., conf. univ.;
 8. Mocanu Natalia, şef catedră „Finanţe, bănci ;i asigurări”, dr. hab, conf. univ.;
 9. Frecăuţeanu Alexandru,  dr.hab., prof. univ. catedra Contabilitate;
 10. Movileanu Veronica, dr., conf.univ., catedra „Marketing şi achiziţii”
 11. Moloşnic Petru, şef catedră „Matematică şi informatică”, dr., conf. univ.;
 12. Cimpoieş Dragoş, dr.hab., prof.univ., catedra „Business şi administrare”;
 13. Morei Virgiliu, dr., conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 14. Cojocaru Vadim,  şef catedră ” Contabilitate”, dr., conf.univ,;
 15. Baltag Grigore, dr. conf. univ., catedra „Economie generală”;
 16. Moroi Elena, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 17. Bujor Tatiana, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 18. Chişlaru Angela, dr., conf.univ., catedra Economie generală
 19. Racu Anatolie, dr.conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 20. Danilov Iurie, lect.univ., catedra „Matematică şi informatică”;
 21. Puţuntean Nina, lect. sup. univ., catedra „Limbi moderne”;
 22. Hariton Oxana, lect. super. univ., catedra „Limbi moderne”;
 23. Grigoraş Maria, dr., conf.univ., catedra „Ştiinţe socio-umane”;
 24. Petraşcu Svetlana, doctorandă, catedra „Business şi administrare”;
 25. Caluţcaia Nelea, masterandă, anul 2, specializarea „Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar”;    
 26. Rusu Iana, studentă, anul III, specialitatea „Economie generală”;
 27. Borş Maria, studentă, anul III, specalitatea „Achiziţii”;
 28. Sinchevici Ana, studentă, anul III, specialitatea „Finanţe şi bănci”;
 29. Doni Vasile, student, anul II, specialitatea „Turism”;
 30. Gumenco Eugenia, studentă, anul III, specialitatea „Contabilitate”.

Planul de activitate a consiliului facultăţii de economie (pdf)

 

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda