85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Relații externe

Din ţară

Colaboratorii catedrei întreţin colaborări în domeniu ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de cercetare şi superioare de învăţământ din Republica Moldova, de asemenea şi cu întreprinderi din domeniu, şi anume:

-Institutul „Botanica” al AŞ RM

-Institutul de Genetică, Fiziologia  şi protecţia plantelor al AŞ RM.

- Institutul Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

- UnAŞM (Universitatea Academiei de ştiinţă a RM).

- USM (Universitatea de Stat din Moldova).

- Universitatea de Stat din Comrat.

- SRL „Tomai Vinex”

-SRL „Terra Vitis”

De peste hotare

Catedra are încheiate acorduri de colaborare cu instituţii de cercetare şi superioare de învăţământ din străinătate:

- Catedra de Horticultură și Viticultură Universitatea Agrară de Stat din Odesa (Ucraina) / кафедри садівництва і виноградарства, Одеський державний аграрний університет / Odessa State Agrarian University, 2013

- Centrul Naţional Ştiinţific“Institutul de viticultură şi vinificaţie V.E.Tairov” / Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова»,

- Институт садоводства   НААН  Украины 

Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane şi conferinţe internaţionale în cadrul acestor departamente, dar şi la alte manifestări ştiinţifice organizate de instituţii de cercetări şi universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda