85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ciclul I (licenţă)
Istoria universală a statului şi dreptului 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept privat roman 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Teoria generală a dreptului I 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept constituţional I 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept administrativ 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Istoria dreptului românesc 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Teoria generală a dreptului II 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Organele de ocrotire a normelor de drept 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept constituţional II 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept contravenţional 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept civil. Partea generală 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept penal. Partea generală I 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul muncii 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept internaţional public 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept funciar 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dezmembrămintele dreptului de proprietate 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept penal. Partea generală II 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul Uniunii Europene 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul vamal 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul protecţiei consumatorului 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Teoria obligaţiilor civile 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept penal. Partea specială (I) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept procesual penal (partea generală) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept procesual civil (partea generală) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul financiar 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul familiei 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul transporturilor 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul contractelor civile 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept penal. Partea specială (II) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept procesual penal (partea specială) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept procesual civil (partea specială) 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul fiscal 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul notarial 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept comunitar 381.1 Drept pdflogo  
Criminalistica 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul familiei 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept succesoral 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept internaţional privat 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Drept internaţional public 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Dreptul proprietăţii intelectuale 381.1 Drept pdflogo  
Drept contractual 381.1 Drept pdflogo  
Criminologie 381.1 Drept pdflogo pdflogo
Bazele statului şi dreptului 612.1 – Protecţia plantelor; pdflogo pdflogo
 615.1 – Horticultură; pdflogo pdflogo
616.1 – Silvicultură şi grădini publice; pdflogo pdflogo
617.1 – Viticultură şi vinificaţie; pdflogo pdflogo
614.1 – Zootehnie; pdflogo pdflogo
618.1 – Biotehnologii agricole; pdflogo pdflogo
 641.1 – Medicina Veterinară; pdflogo  
 524.2 – Electrificarea agriculturii; pdflogo pdflogo
527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto; pdflogo pdflogo
528.1 – Mecanizarea agriculturii; pdflogo pdflogo
583.1 – Ingineria mediului; pdflogo pdflogo
 584.1 – Cadastru şi organizarea teritoriului; pdflogo pdflogo
584.3 – Evaluarea imobilului; pdflogo pdflogo
361.1 – Contabilitate; pdflogo pdflogo
Drept economic  362.1 – Marketing şi logistică; pdflogo pdflogo
 363.1 – Business şi administrare; pdflogo pdflogo
363.2 – Achiziţii; pdflogo pdflogo
364.1  - Finanţe şi bănci; pdflogo pdflogo
366.1 – Economie generală; pdflogo pdflogo
Drept civil şi procedură civilă 584.3 – Evaluarea imobilului; pdflogo  
Drept penal şi procedură penală 584.3 – Evaluarea imobilului; pdflogo  
Bazele dreptului civil şi administrativ 584.1 – Cadastru şi organizarea teritoriului; pdflogo pdflogo
Legislația agrară 583.1 – Ingineria mediului; pdflogo pdflogo
Legislația cadastro-funciară 584.1 – Cadastru şi organizarea teritoriului; pdflogo pdflogo
Ciclul II (master)
Teoria ştiinţei (dreptului) 38. Drept patrimonial  
Aspecte actuale ale dreptului patrimonial 38. Drept patrimonial pdflogo
Răspunderea juridică patrimonială – aspecte actuale 38. Drept patrimonial pdflogo
Probleme actuale ale dreptului de autor 38. Drept patrimonial pdflogo
Infracţiunile economice 38. Drept patrimonial  
Abordări practice ale dreptului succesoral 38. Drept patrimonial pdflogo
Problemele legislativ-cadastrale 38. Drept patrimonial pdflogo
Dreptul afacerilor în procesul integrării europene 38. Drept patrimonial pdflogo
Protecţia juridico - penală a patrimoniului 38. Drept patrimonial pdflogo
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor 38. Drept patrimonial pdflogo
Dreptul de autor Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar pdflogo
Dreptul de autor Economie şi management în sectorul agroalimentar pdflogo
Dreptul de autor Agroecologie pdflogo
Agricultură conservativă pdflogo
Legislaţia cadastro-funciară Consolidarea terenurilor agricole pdflogo

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda