85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea/ Specializarea

Învăţămînt de zi

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

Ciclul I

Marketing financiar bancar

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

 

Bazele marketingului

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

Marketingul serviciilor

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

Agromarketing

363.1 Business şi administrare          

pdflogo

pdflogo 

362.1 Marketing şi logistică  

pdflogo

pdflogo 

363.2 Achiziţii           

pdflogo

 

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo 

Marketing turistic

812.1 – Turism

pdflogo

pdflogo

Marketing internaţional

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

Transport si expediţii

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

Burse şi tehnici bursiere 363.2 Achiziţii            pdflogo  

Expertiza mărfurilor

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Cercetări de marketing

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

Comportamentul consumatorilor

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo 

Tehnici promoţionale

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

-

Tehnici de vânzare

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Estetica şi designul mărfurilor

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Marketingul sectorului agroindustrial 613.1 Agronomie pdflogo pdflogo

Marketing

618.1 –Biotehnologii agricole

pdflogo

pdflogo

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo 

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

 

583.1 Ingineria Mediului

pdflogo

-

Proceduri de achiziţii publice

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Tehnici de achiziţie a produselor agroalimentare

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Achiziţii de servicii

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Certificarea şi codificarea mărfurilor

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Logistica

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 pdflogo

Logistica mărfurilor

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Preţuri şi tarife

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

-

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Planificarea si organizarea achiziţiilor produselor alimentare

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Economia achiziţiilor

363.2 Achiziţii           

pdflogo

-

Ciclul II

Marketing strategic in sectorul agroalimentar

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Administrarea afacerilor

pdflogo

-

Tehnici vamale

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Marketing direct în sectorul agroalimentar

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Expertiza mărfurilor de import export din sectorul agroalimentar

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Ambalarea şi etichetarea internaţională

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Securitatea agroalimentara

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Marketing strategic

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Psihologia consumatorului si strategii persuasive

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Marketingul serviciilor în sectorul agroalimentar

Marketing agroalimentar

pdflogo

-

Logistica agroalimentară

Marketing agroalimentar

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda