85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Programa analitică zi/fr

 

Limba străină I (engleză)

0411.1 Contabilitate

pdflogo

0414.1 Marketing şi logistică

pdflogo

0414.1Business şi administrare

pdflogo

0413.1 Achiziţii

pdflogo

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

0410.1 Economie generală

pdflogo

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

0713.5 Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

0811.6 Zootehnie

pdflogo

0711.5 Biotehnologii agricole

pdflogo

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

0713.5  Electrificarea agriculturii

pdflogo

0712.1 Ingineria mediului

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.1 Agronomie

pdflogo

0811.3 Horticultură

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

1013.1 Servicii Hoteliere, turism agrement

pdflogo

0421.1 Drept

pdflogo

0521.1 Ecologie

pdflogo

0731.5 Evaluarea  şi dezvoltarea imobilului

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

pdflogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba străină II (engleză)

0411.1 Contabilitate

pdflogo

0414.1 Marketing şi logistică

pdflogo

0413.1 Business şi administrare

pdflogo

0413.3 Achiziţii

pdflogo

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

0410.1 Economie generală

pdflogo

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

0716.1 Ingineria  transportului auto

pdflogo

0811.6 Zootehnie

pdflogo

0711.4 Biotehnologii agricole

pdflogo

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

0716.4 Inginerie Agrară

pdflogo

0712.1 Ingineria mediului

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.1 Agronomie

pdflogo

0811.3 Horticultură

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

1013.1 Servicii hotelier,turism şi agrement

pdflogo

0421.1 Drept

pdflogo

0521.1 Ecologie

pdflogo

0731.5 Evaluarea şi dezvoltare imobilului

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

pdflogo

Limba engleză: comunicarea activă

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement

pdflogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba străină I (franceză)

0411.1 Contabilitate

pdflogo

0414.1 Marketing şi logistică

pdflogo

0413.1 Business şi administrare

pdflogo

0413.3 Achiziţii

pdflogo

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

0410.1 Economie generală

pdflogo

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

071.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

0811.6 Zootehnie

pdflogo

0711.4 Biotehnologii agricole

pdflogo

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

0716.4 Inginerie Agrară

pdflogo

0712.1 Ingineria mediului

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.1 Agronomie

pdflogo

0811.3 Horticultură

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement

pdflogo

0421.1 Drept

pdflogo

0521.1 Ecologie

pdflogo

584.3 Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

619.1 Siguranţa produselor agroalimentare

pdflogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba străină II (franceză)

0411.1 Contabilitate

pdflogo

0414.1 Marketing şi logistică

pdflogo

0413.1 Business şi administrare

pdflogo

0413.3 Achiziţii

pdflogo

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

0410.1 Economie generală

pdflogo

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

0716.1 Ingineria  transportului auto

pdflogo

0811.6 Zootehnie

pdflogo

0711.4 Biotehnologii agricole

pdflogo

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

0716.4 Inginerie Agrară

pdflogo

0712.1 Ingineria mediului

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.1 Agronomie

pdflogo

0811.3 Horticultură

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement

pdflogo

0421.1 Drept

pdflogo

0521.1 Ecologie

pdflogo

0731. Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

pdflogo

Limba românăI

010.1 Economie generală

pdflogo

 

013.1 Business şi administrare

pdflogo

 

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

 

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

 

0716.4 Inginerie Agrară

pdflogo

 

0411.1 Contabilitate

pdflogo

 

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

 

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

Limba românăII

 

010.1 Economie generală

pdflogo

013.1 Business şi administrare

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

0811.1 Agronomie

pdflogo

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo

0716.4 Inginerie Agrară

pdflogo

0411.1 Contabilitate

pdflogo

0412.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

0713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

Retorica

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement

pdflogo

Limba latină

0841.1 Medicină veterinară

pdflogo


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda