85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 Catedra a fost înfiinţată în anul 1965. Pe parcursul anilor atribuţiile de şef-catedră au fost executate de următoarele persoane: conferenţiarii universitari I. Perelberg (1965-1972), Ş. Olaru (1973-1985), A. Pşenicenco (1986-1990), A. Malai (1991), profesorul universitar A. Frecăuţeanu (1992-2010 şi 2013-2017), conferenţiarul universitar Veronica Bulgaru (2011-2012) şi conferenţiarul universitar V. Cojocari (din 2017 până în prezent).

Actualmente catedra asigură următoarele cursuri: bazele contabilităţii, contabilitate financiară – 1, contabilitate financiară – 2, contabilitate în comerţ, contabilitate de gestiune, contabilitate bancară, contabilitate în ramurile prelucrătoare, contabilitatea impozitelor, tehnologii informaţionale contabilite, audit financiar, contabilitate în instituţiile publice, contabilitate în asigurări, contabilitate, contabilitate în turism, contabilitate şi gestiune economică, contabilitate financiară aprofundată în sectorul agroalimentar, contabilitate internaţională, contabilitate managerială aprofundată în sectorul agroalimentar, audit financiar integrat în sectorul agroalimentar, cercetări aplicative în contabilitate şi audit în agricultură.

De la momentul fondării la catedră au fost elaborate şi susţinute 9 teze de doctor la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” şi o teză de doctor habilitat la aceeaşi specialitate. Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei s-au materializat în 14 manuale, 6 monografii, 31 de ghiduri şi peste 1100 de alte publicaţii ştiinţifice, metodice şi de popularizare a contabilităţii şi auditului la întreprinderile autohtone.

Membrii catedrei şi-au adus aportul la perfecţionarea contabilităţii în întreprinderile sectorului agroalimentar, optimizarea relaţiilor de arendă în agricultură, identificarea rezervelor interne ale unor entităţi concrete privind eficientizarea utilizării potenţialului de producţie în condiţiile economiei de piaţă.

Sub egida catedrei au demarat numeroase seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi de reciclare a cadrelor contabile din majoritatea întreprinderilor agricole din toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda