"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ LA 75 ANI

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ LA 75 ANI

La 1-2 octombrie 2015 la Facultatea de Horticultură a fost organizat Simpozionul Științific Internațional Horticultura modernă - Realizări şi perspective / Modern Horticulture - Achievements and Perspectives, consacrat aniversării a 75 de ani de la fondare (invitatie Ro / Ru / En).

La simpozionul ştiinţific consacrat aniversării a 75 de ani de la fondare au fost prezentate lucrări autorii cărora au reprezentat din 8 ţări (România, Ucraina, Marea Britanie, Austria, Finlanda, Turcia, Rusia, Moldova) 48 instituţii, inclusiv 16 instituţii din Republica Moldova. În total au fost prezentate 198 lucrări, care au fost publicate în Lucrări ştiinţifice UASM volumul 42 - partea I (Pomicultură - 46, Legumicultură - 17, Silvicultură şi grădini publice - 40) şi partea II (Viticultură şi vinificaţie - 59; Protecţia plantelor - 36).

Simpozionul a fost susținut financiar de către AȘM în baza Hotărârii CSŞDT nr. 152 din 25 iunie 2015 și este înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 15.220.05.04I (conducător proiect Gheorghe Nicolaescu Decan, conf. univ., dr.).

ŞEDINŢA FESTIVĂ

Şedinţa festivă a fost deschisă de către Decanul Facultăţii, conf. univ., dr. Gheorghe Nicolaescu cu raportul Facultatea de Horticultură la 75 ani.

La şedinţa festivă au participat Viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova Eduard GRAMA, care a venit cu un mesaj de felicitare din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  pentru întregul corp didactic şi studenţii facultăţii cu aniversarea şi a înmânat Diplome de onoare pentru merite deosebite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, următorilor colaboratori – Gheorghe Nicolaescu Decan, conf. univ., dr., catedra Viticultură şi vinificaţie, Elizaveta Moroşan conf. univ., dr., catedra Viticultură şi vinificaţie, Nichita Croitoru conf. univ., dr., şef catedra Protecţia plantelor, Iachim Gumeniuc conf. univ., dr., şef catedra Silvicultură şi grădini publice, Maria Pometco laborant superior catedra Protecţia plantelor.

În mesajul de felicitare Dl Rector, Academician Gheorghe CIMPOIEŞ, a amintit şi de acele personalităţi (cadre didactice, savanţi, specialişti ai economiei naţionale etc.), care pe parcursul anilor au dus faima Universităţii Agrare de Stat din Moldova peste hotarele republicii.

Pentru merite deosebite, în baza deciziei Consiliului de administraţie a UASM a fost acordată „Medalia UASM” Dnei Decan a Facultăţii Horticultură, prof. univ., dr. Lucia Draghia , şi Dlui Decan a Facultăţii Agricultură, prof. univ., dr. Teodor Robu (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, România).

De asemenea, pentru merite deosebite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, au fost înmânate Diplome de onoare a UASM, următorilor colaboratori – Victor Sfeclă Prodecan, lector superior univ. catedra Silvicultură şi grădini publice,  Vasile Gorgos conf. univ., dr., catedra Protecţia plantelor, Vladimir Andrieş conf. univ., dr., şef catedra Legumicultură, Gheorghe Caldare conf. univ., dr., catedra Viticultură şi vinificaţie,  Sergiu Popa lector superior univ., dr., şef catedra Pomicultură, Tatiana Zavtoni laborant catedra Viticultură şi vinificaţie,  Cleopatra Talmaci, Natalia Manziuc laborant superior catedra Protecţia plantelor.

Academicianul coordonator a secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM Boris Gaina , a menţionat, că corpul profesoral-didactic a facultăţii de Horticultură, dar şi întregul corp a UASM are un rol deosebit în dezvoltarea complexului Agroindustrial al Republicii Moldova, fiind şi unica instituţie de profil în republică. A menţionat despre rezultatele remarcabile obţinute de către colectiv pe parcursul anilor.

Cuvinte de felicitare au fost aduse de către Dna Decan a Facultăţii Horticultură, prof. univ., dr. Lucia Draghia (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, România), Veaceslav MAZĂRE (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara), Mircea BĂRBUCEANU (University of Piteşti, România, Rudolf DERCZENI (Universitatea „Transilvania” din Braşov), Andrei ŞTIRBU (ICŞ pentru Viticultură şi Vinificaţie Tairov, Ucraina), Aliona Miron (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice), Mihai Rapcea (Institutul ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare), Vasile BOTNARI (Institutul de Genetică, fiziologie şi protecţie a plantelor).

După şedinţa festivă, participanţii la simpozion au participat la o degustare de struguri de soiuri de masă oferite de către Institutul ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare şi SRL Terra Vitis (s.Burlacu, r.Cahul) şi soiuri de mere SRL Domulterra (s.Domulgeni, r.Floreşti).

De asemenea au vizitat Muzeul UASM, Enoteca şi expoziţia de pictură a copiilor laureaţi ai concursurilor naţionale de specialitate.

Simpozionul ştiinţific şi-a desfăşurat lucrările în 5 secţiuni – Pomicultură, Legumicultură, Silvicultură şi grădini publice, Viticultură şi vinificaţie, Protecţia plantelor (Programa simpozionului).

Materialele simpozionului pot fi descărcate aici

Luând în consideraţie că Simpozionul a coincis cu Ziua Naţională a vinului, oaspeţii au avut ocazia să viziteze Combinatul de vinuri Cricova SA.

Sincere mulţumiri partenerilor care şi-au adus aportul în organizarea simpozionului ştiinţific consacrat aniversării a 75 de ani de la fondarea facultăţii Horticultură

GALERIE FOTO (Ilie Mirzac, Ion Topal, Andrei Duca ş.a.)

Inregistrarea oaspeţilor

ŞEDINŢA FESTIVĂ

MESAJE DE FELICITARE

Expoziţia

Degustare

Activitatea în Secţii

Seara festivă

Combinatul de vinuri Cricova SA

COMITETUL DE PROGRAM

 1. Cimpoieş Gh., acad., prof. univ., dr. hab., UASM
 2. Găină B., acad., prof. univ., dr. hab., AŞM
 3. Balan V., prof. univ., dr. hab., UASM
 4. Curtu L., prof. univ., dr., Universitatea „Transilvania” din Braşov
 5. Dobrei A., decan, prof. univ., dr., USAMV, Timişoara
 6. Draghia L., prof. univ., dr., USAMV, Iaşi
 7. Hoza D., decan, prof. univ., dr., USAMV, Bucureşti
 8. Mitrea I., prof. univ., dr., Universitatea din Craiova
 9. Radjabov A., decan, şef catedră, prof. univ., dr. hab., UASR, Moscova, Rusia
 10. Rotaru L., prof. univ., dr., USAMV, Iaşi
 11. Sestraş R., decan, prof. univ., dr.,USAMV, Cluj-Napoca
 12. Stahi Nadejda, conf. univ., dr., Inst. Zoologie, AŞM
 13. Băducă Cămpeanu C., decan, conf. univ., dr., Universitatea din Craiova
 14. Mostoviak I., prorector, conf. univ., dr., UAS din Umani, Ucraina
 15. Nicolaescu Gh., decan, conf. univ., dr., UASM
 16. Colibaba Cintia, asist., dr., USAMV, Iaşi
 17. Crudu Sorina, lector univ., dr., UTM
 18. Dutca Ioan, şef de lucrări., dr., ing., Universitatea „Transilvania” din Braşov
 19. Gudumac E., dr., USAID-ACED, Moldova
 20. Soldatenco Olga, conf. cerc., dr., IşpHTA
 21. Ştirbu A., şef secţie Viticultură IVV „V.E.Tairov”, dr.,  Odessa, Ucraina

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor şef:

Cimpoieş Gh., acad., prof. univ., dr. hab., UASM

Redactor şef adjunct:

Starciuc N.,  prof. univ. int., dr. hab., UASM

Nicolaescu Gh., conf. univ., dr., UASM

Membri:

Sestraş R., prof. univ., dr., USAMV Cluj-Napoca

Cotea V., prof. univ., dr., USAMV, Iaşi

Andrieş V., conf. univ., dr., UASM

Croitoru N., conf. univ., dr., UASM

Gumeniuc Ia., conf. univ., dr., UASM

Popa S., lector sup. univ., dr., UASM

Vacarciuc L., conf. univ., dr., UASM

Sincere mulţumiri grupului organizatoric

Cimpoieş Gh., Rector, acad., prof. univ., dr. hab., UASM

Nicolaescu Gh., Decan, conf. univ., dr., UASM

Sfeclă V., Prodecan, lector superior univ. catedra Silvicultură şi grădini publice, UASM

Andrieş V. conf. univ., dr., şef catedra Legumicultură UASM

Croitoru N., conf. univ., dr., şef catedra Protecţia plantelor, UASM

Gumeniuc Ia., conf. univ., dr., şef catedra Silvicultură şi grădini publice UASM

Popa S., lector sup. univ., dr., şef catedra Pomicultură UASM

Vacarciuc L., conf. univ., dr., şef catedra Viticultură şi vinificaţie UASM

Sfeclă Irina, lector superior univ. catedra Silvicultură şi grădini publice, UASM

Godoroja Mariana, lector univ. catedra Viticultură şi vinificaţie UASM

Novac Tatiana, lector univ., dr., catedra Legumicultură UASM

Bunciuc Alina, metodistă Decanat Horticultură, UASM

Chihai Marina, metodistă Decanat Horticultură, UASM

Tropoţel Dina, laborant catedra Protecţia plantelor, UASM

Participanţii la simpozion

România - 10 instituţii

ü  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, România

ü  Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Iași, Romania,

ü  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“Iaşi, România

ü  Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Secuieni, România

ü  University of Piteşti, Romania

ü  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara, Romania

ü  Universitatea Transilvania, Brașov, Romania

ü  Stațiunea de cercetări vitivinicole, Iași

ü  Centrul de Cercetări Oenologice a Academiei Române, filiala Iași

ü  Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru

Marea Britanie - 1 instituţii

ü  Buckinghamshire New University, United Kingdom

Austria - 2 instituţii

ü  Inst. of Hydraulics and Rural Water Management, Austria

ü  Division of Agronomy, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Finlanda - 1 instituţii

ü  University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences, Finland

Turcia - 2 instituţii

ü  Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Uludag University, Turkey

ü  Graduate School of Natural and Applied Sciences, Uludag University, Turkey

Rusia – 8 instituţii

ü  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно- исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко. Новочеркасск, Россия

ü  ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

ü  ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия; имени В.Р. Филиппова»

ü  ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Улан-Удэ, Российская Федерация

ü  Chechen State University, Grozny, Russia

ü  Academies of Life Sciences, Southern Federal University, Rostov-on-Don,Russia

ü  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия

ü  Institutul Zonal de Cercetare Ştiinţifică a Viticulturii şi Horticulturii din Caucazul de Nord al Academiei Agrare a Federaţiei Ruse

Krimeia – 1 instituţii

ü  Государственное Бюджетное Учреждение Республики Крым: «Национальный Научно-Исследовательский Институт Винограда и Вина Магарач»

Ucraina – 7 instituţii

ü  Уманский национальный университет садоводства, Украина

ü  Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины

ü  Институт садоводства НААН Украины

ü  Национальный лесотехнический университет Украины

ü  Бережанский агротехнический институт, Украинa

ü  Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова», Украина

ü  Одесский государственный аграрный университет, Одесса, Украина

Moldova – 16 instituţii

ü  Academia de Științe a Moldovei

ü  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

ü  Universitatea Agrară de Stat din Moldova

ü  Universitatea de Stat din Comrat

ü  Universitatea Tehnică a Moldovei

ü  Institutul științifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Moldova

ü  Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

ü  Grădina Botanică (Institut) a AŞM

ü  Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

ü  Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”

ü  Întreprinderea tehnico-științifică „OenoConsulting”

ü  Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Moldova

ü  Institutul de Ecologie şi Geografie, Moldova

ü  Institutul de Zoologie, AŞM

ü  Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților

ü  Дрокиевский сахарный завод СП Sudzucker Moldova АО


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda