85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

A fost reorganizată în anul 2008 pe baza catedrei „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor”. Catedra „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor”.s-a constituit în 1990 pe baza comasării catedrelor „Reparaţii de maşini” şi „Tehnologia materialelor”. Catedra „Tehnologia materialelor” a fost înfiinţată în anul 1951 în fruntea catedrei s-au aflat conferenţiarii universitari Iu. Chiloglu (1951-1954), Ar. Moseak (1954-1970), Vl. Palcik (1970-1981), N. Niţa (1981-1990). Pe parcursul anilor la catedră au activat Vl. Palicik, N. Niţa, I. Verhoveţki, L. Şor, S. Zacutschii, O. Derid, Vl. Bobrov, V. Pidunov, V. Leonov, Vl. Sidorov, Ev. Antoseak, Gr. Marian, V. Gorobeţ, D. Croitoru, V. Cerempei, St. Stoianov, An. Istrati etc.

Catedra „Reparaţii de maşini” a fost fondată în 1959, timp de 31 ani a fost condusă de profesorul universitar Iu. Petrov, doctor habilitat în tehnică, academician al AŞM, Om Emerit. Catedra s-a constituit din specialişti care anterior activase la alte catedre V. Kosov, B. Temrin, V. Gologan, Il. Koleasko, M. Stratulat, V. Palicik, N. Niţa, N. Corneiciuc,. Eu. Pleşca, C. Paraşciuk, L. Safronov, I. Duşevski, P. Fiodorovici, A. Cernenco, Ev. Şleahovoi, P. Hmelleov, M. Cighir, V. Stoianov, F. Ianioglo,  etc.

Catedra „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor” pe parcursul anilor a fost condusă N. Niţa (1990-1992), Gr. Marian (1992-2001), Vl. Sidorov (2001-2008). După redenumirea catedrei RM şi TM (2008) în catedra „Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor” în fruntea catedrei s-au aflat Vl. Sidorov (2008-2010), Vl. Gorobeţ (2010-2013), Din mai 2013 catedra este condusă de conf. univ. V. Ţapu. Actualmente la catedră activează: prof. univ. Gr. Marian, conf. univ. V. Ţapu, Vl. Gorobeţ, N. Corneiciuc, Vl. Sidorov, lect. sup. univ. S. Sclifos, N. Daraduda, lect. univ. A. Gudîma, Al. Muntean, asis. univ. Al. Banari. La catedră pe perioada anilor au activat An. Gaina, L. Malai, S. Cicica, I. Severin, A. Celac ş.a.

La etapa actuală catedra asigură cursurile la ciclul: Atelierul mecanic, Studiul materialelor, Tehnologia materialelor, Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie, Maşini-unelte şi prelucrări mecanice, Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor, Exploatarea tehnică a parcului de maşini şi tractoare, Reparaţii de maşini, Reparaţii de automobile, Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol, Mentenanţa corectivă a utilajului agricol, Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor,  Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor, Tehnologii de renovare a autoturismelor, Tribologie şi fiabilitate, Fiabilitatea sistemelor mecanice, Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor, Fiabilitatea automobilelor ș.a.

La ciclul 2 la specializarea „Fiabilitatea şi mentenanţa autovehiculelor” sunt asigurate disciplinele: Bazele teoretice ale mentenanţei autovehiculelor, Conducerea calităţii în inginerie, Teorii şi tehnici avansate în mentenanţa autovehiculelor; la specializarea „Agroinginerie” disciplinele: Teorii şi tehnologii de management al deşeurilor agricole, Bazele teoretice ale mentenanţei utilajului agricol, Conducerea calităţii în ingineria agrară, Tehnici avansate în mentenanţa utilajului agricol; la specializarea “Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei”: Sisteme de conversie a energiei regenerabile, Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice, Echipament tehnologic de gestionare a biomasei,

La catedră a funcţionat un proiect instituţional „Perfecționarea sistemului de gestionare a deşeurilor şi produselor secundare din agricultură pentru obţinerea energiei termice” cu numărul de înregistrare 648 INST din 12 .01.2011, Codul proiectului 11.817.06.07A,în perioada de realizare 01. 01. 2011 până la 01. 01. 2015, la care activat colaboratorii catedrei prof. univ. Gr. Marian, conf. univ. Gorobeţ V., lect. univ. Muntean A., Gudîma A., asis. univ. Banari A.

De la 01. 01. 2015 la catedra îşi realizează activitatea un alt proiect instituţional „Dezvoltarea capacităţii de sporire a calităţii biocombustibililor solizi în acord cu practicile de dezvoltare a securităţii energetice şi agriculturii durabile” perioada de realizare a proiectului 01. 01. 2015 – 31. 12. 2018, cu suma anuală de finanţare a proiectului depăşeşte 100 mii lei. , la care activează colaboratorii catedrei prof. univ. Gr. Marian – conducător de proiect , conf. univ. Gorobeţ V., lect. univ. Muntean A., Gudîma A., asis. univ. Banari A. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda