85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

 

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., e-mail)

OSADCI Natalia doctor în medicină veterinară

conferenţiar universitar

interimar

  1. Microbiologie
Lista publicaţiilor ştiinţifice

022 432 258

E-mail

STARCIUC Nicolae

doctor habilitat în medicină veterinară

conferenţiar universitar

  1. Epidemiologie
  2. Boli infecţioase ale animalelor agricole
  3. Boli infecţioase ale păsărilor, albinelor, peştilor
  4. Terapia în boli infecţioase

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022 432 258

E-mail

SPATARU Tudor

doctor în medicină veterinară

conferenţiar universitar

  1. Imunologie şi imunopatologie
  2.  Virusologie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022 432 258

E-mail

GOLBAN Rita

doctor în medicină veterinară

conferenţiar universitar

  1. Imunologie şi imunopatologie
  2.  Microbiologie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022 432 258

E-mail

CERCEL

Ilie

doctor în med.vet

conferențiar universitar 

1. Parazitologie generală

2. Parazitologie specială

3. Boli parazitare

4. Terapia bolilor parazitare

Lista publicațiilor științifice

022 312 323

E-mail

NAFORNIŢA

Nicolae

doctor în med.vet

conferenţiar universitar

interimar

1. Inspecţie şi controlul sanitar veterinară al produselor de origine animală şi vegetală

2. Siguranţa alimentelor

3. Igiene şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală.

4. Morfopatologie generală

5. Morfopatologie specială

6.Necropsia

Lista publicațiilor științifice

022 312 323

E-mail

DUMITRIU Antonina  -  lector  universitar      
ANTOCI Ruslan  dr  lector  universitar, cumul      
DONICA Natalia  dr  lector  universitar, cumul      
PORCESCU Grigore  dr  asistent universitar, cumul      
MANCIU Alexandr - asistent universitar, cumul      
PANFILI Alexandru - asistent universitar, cumul      
BALOV Sergiu - lector  universitar, cumul      

 

 

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda