"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Sesiunea Focus-grup (4), organizată în cadrul proiectului RESTART

  În data de 7 septembrie 2021, la  departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne  a Universității Agrare de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului RESTART (nr....
Concursul planurilor de afaceri

                        În perioada  20-21 Septembrie  2021 a fost organizat  Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul...
Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...

Catedra a fost înfiinţată în anul 2012 prin comasarea catedrelor: „Matematici superioare” şi „Informatică”.

CatedraMatematici superioare” a fost fondată în 1951 cu denumirea „Matematică Superioară şi Mecanică Teoretică”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: profesorul universitar Gh. Svirschi (1951-1986), conferenţiarii universitari A. Babaroşie (1986-1990), V. Platon (1990-2006), P. Moloşnic (2006-2012).

Catedră „Informatică” a fost fondată în 1969 cu denumirea „Tehnică de calcul şi metode economico-matematice”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: conferenţiarii universitari Valeria Cufudachi (1969-1980), D.Haruţa (1980-1986), D. Todoroi (1986-1992), N. Objelean (1992-2004) şi lectorii superiori Mavra Marcenko (2004-2006), V. Dubineanschi (2006-2012).

În prezent corpul didactic al catedrei include 11 persoane, inclusiv: conferenţiarul universitar P. Moloşnic (actualul şef catedră), conferenţiarul universitar V. Platon, conferenţiarul universitar interimar, Tatiana Platon, lectorii universitari Valentina Vasilachi, I. Safronov Eugenia Burca, A. Danilov, Marcelia Mitriuc, Iu. Danilov, Nadejda Luppol, Victoria Guci, care asigură predarea cursurilor: Matematică superioară I, Matematică superioară II, Matematici aplicate în economie, Matematică şi statistică, Informatică economică, Baze de date, Baze de date şi mijloace de comunicare, Tehnologii informaţionale, Programe informatice în afaceri, Programe informatice în marketing, Programe informatice financiar-bancare, Programe informatice în administrarea afacerilor, Sisteme informaţionale economice, Sisteme informaţionale în marketing, Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor, Modelarea proceselor economice, Modelarea deciziilor financiare, Modelarea deciziilor monetare, Cercetări operaţionale şi Teoria deciziilor.

Catedra i-a parte în realizarea cercetărilor ştiinţifice axate pe următoarele probleme:

  • teoria funcţiilor de variabile complexe;
  • teoria probabilităţilor şi dirijarea proceselor stocastice;
  • problemele de modelare analitică la mişcarea lichidelor;
  • operatori integrali singulari în spaţii cu pondere;
  • elaborarea şi aplicarea locurilor automatizate de lucru a specialiştilor în complexul agroindustrial;
  • modelarea proceselor economice;
  • elaborarea sistemelor de dialog om-calculator.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda