85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Consiliul facultăţii

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE ECONOMIE

 1. Tomiţa Petru, decan, dr., prof. univ., preşedinte al Consiliului;
 2. Cozari Ana, şef catedră „Limbi moderne”, dr., conf. univ., secretar;
 3. Dobrovolschi Ludmila, prodecan, lect. univ., catedra “Business şi  administrare” ;
 4. Mardari Liliana, prodecan, lect. univ. catedra „Finanţe şi bănci”;
 5. Litvin Aurelia, şef catedră „Business şi administrare, dr. hab., prof. univ. inter.;
 6. Gangan Svetlana, şef catedră „Marketing şi achiziţii”, dr., conf. univ.;
 7. Sârbu Olga, şef catedră „Economie  generală”, dr., conf. univ.;
 8. Mocanu Natalia, şef catedră „Finanţe, bănci ;i asigurări”, dr. hab, conf. univ.;
 9. Frecăuţeanu Alexandru,  dr.hab., prof. univ. catedra Contabilitate;
 10. Movileanu Veronica, dr., conf.univ., catedra „Marketing şi achiziţii”
 11. Moloşnic Petru, şef catedră „Matematică şi informatică”, dr., conf. univ.;
 12. Cimpoieş Dragoş, dr.hab., prof.univ., catedra „Business şi administrare”;
 13. Morei Virgiliu, dr., conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 14. Cojocaru Vadim,  şef catedră ” Contabilitate”, dr., conf.univ,;
 15. Baltag Grigore, dr. conf. univ., catedra „Economie generală”;
 16. Moroi Elena, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 17. Bujor Tatiana, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 18. Chişlaru Angela, dr., conf.univ., catedra Economie generală
 19. Racu Anatolie, dr.conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 20. Danilov Iurie, lect.univ., catedra „Matematică şi informatică”;
 21. Puţuntean Nina, lect. sup. univ., catedra „Limbi moderne”;
 22. Hariton Oxana, lect. super. univ., catedra „Limbi moderne”;
 23. Grigoraş Maria, dr., conf.univ., catedra „Ştiinţe socio-umane”;
 24. Petraşcu Svetlana, doctorandă, catedra „Business şi administrare”;
 25. Caluţcaia Nelea, masterandă, anul 2, specializarea „Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar”;    
 26. Rusu Iana, studentă, anul III, specialitatea „Economie generală”;
 27. Borş Maria, studentă, anul III, specalitatea „Achiziţii”;
 28. Sinchevici Ana, studentă, anul III, specialitatea „Finanţe şi bănci”;
 29. Doni Vasile, student, anul II, specialitatea „Turism”;
 30. Gumenco Eugenia, studentă, anul III, specialitatea „Contabilitate”.

Planul de activitate a consiliului facultăţii de economie (pdf)

 

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda