85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

GUMENIUC Iachim

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura I

2. Seminologie şi pepiniere forestiere

3. Ecologie forestieră

Ciclul II – master

4. Biodiversitate forestieră şi arii protejate

5. Bazele biologice şi ecologice ale managementului ecosistemelor forestiere

6. Strategii, programe şi metode de ameliorare a arborilor 

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SCUTARU Mihail

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1.Împăduriri

2. Staţiuni forestiere

3. Silvicultura I

Ciclul II – master

4. Metodologia şi etica cercetării în silvicultură

5. Sisteme agrosilvice şi silvopastorale

Lista publicațiilor științifice

E-mail

sfeclă Victor

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura II

2.Produse accesorii ale pădurii

3. Silvicultură şi produse ale pădurii

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Manole Svetlana

Doctor în biologie

Conferențiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Dendrologie

Lista publicațiilor științifice

E-mail

gulca Vitalie

Doctor în agricultură

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Ecologie forestieră

2. Industrializarea primară a lemnului

Ciclul II – master

3.Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei salbatice

4. Politici şi legislaţie silvică

5. Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei  

Lista publicațiilor științifice

E-mail

cHetrean Alexandru

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Biostatistică forestieră

2. Tehnologia exploatării forestiere

3. Amenagarea pădurilor

Ciclul II – master

4. Reconstrucţia ecologică a arboretelor

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SFECLĂ Irina

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Floricultura

2. Arboricultura ornamentală

3. Proiectarea spaţiilor verzi

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Chiriţa Gheorghe

-

Lector superior universitar

1. Contabilitate şi gestiune economică

2. Contabilitate în instituţiile publice

3 Contabilitate în comerţ

4. Contabilitate bancară

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda