"Da nobis recta sapere"

Site Statistics

  • Current Active Users59
  • Active Guests59
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today770
  • Unique Visits Yesterday616
  • Visits This Week2642
  • Visits Previous Week2383

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Catedra militară

 

A fost înfiinţată în septembrie 2005 prin decizia Senatului universitar din 23 aprilie 2004, în baza Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003 cu statut de catedră generală.

Catedra militară este condusă de colonelul în rezervă I. BAJURA.

Misiunea catedrei este pregătirea soldaţilor clasa III în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Catedra este asigurată cu bază materială necesară pentru instruire: săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, armament şi muniţii de instrucţie, tir pentru trageri etc.

Înscrierea la Catedra militara este benevolă. Se admit studentii  (absolvenţii) U.A.S.M. şi ai altor instituţii de invăţământ superior public, elevii anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă.

Pentru înscriere se prezintă următoarele acte:

 - buletinul de identitate;

 - adeverinţa de recrutare;

 - certificat (F-2) de  student de la facultate (pentru absolvenţi - copia diplomei  de absolvire) sau certificat de elev al anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă .

Pentru elevii anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă, cursurile se vor desfăşoară pe adresa Colejiilor şi Centrelor de Excelenţă.

Instruirea este organizată în 2 perioade.

I perioadă – septembrie-decembrie, II perioadă – ianuarie-iunie.

La sfârşitul cursului, cursanţii susţin examene şi depun Juramantul Militar.

Tragerile de luptă din armamentul de infanterie se efectuează în tirurile poligoanelor Armatei Naţionale.

Dupa absolvirea catedrei absolvenţilor li se acordă grade militare.

Absolvenţii cursului de pregătire a soldaţilor clasa III în rezervă îşi pot continua studiile la cursurile de pregătire a sergenţilor şi ofiţerilor în cadrul Academiei Militare.

Informaţii suplimentare: Catedra militară, Blocul Economie, et. 4, bir. 401.

tel.: 022-432-194; mob: 069338980 şi 076713487.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

Copyright © 2021 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda