"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

 

 ADMITEREA 2020

ÎNREGISTRARE-ONLINE

tel. 067705602

PREADMISSION FOR FOREING STUDENTS


 325 de locuri (comanda de stat) de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de licență (Ciclul I) pentru anul de studii 2020-2021

109 de locuri (comanda de stat) de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de licență (Ciclul II) pentru anul de studii 2020-2021 

 


P R O G R A M

 de lucru al Comisei de admitere 

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

Informaţii suplimentare: Tel. 0677 05 602; 022-43-25-90; 022-31-22-91,

022-31-22-37, 022-31-22-56

Lista actelor necesare pentru înscriere la studii

Pentru înscriere la studii cetăţenii străini trebuie să prezinte următoarele acte de studii:

1. Pentru studiul de licenţa, ciclul I (echivalent BSc) - Copia Certificatului de absolvire a scolii generale sau altei instituţie similară de peste hotare echivalente şcolii generale (10 +2 ani).

2. Pentru Studii de masterat, ciclul II (echivalent MSc) – Copia Certificatului, diplomei, etc. de absolvire a studiilor la ciclul I, sau a unui program echivalent în alte state.

3. Pentru studii postuniversitare - Copia Diplomei de licenţă sau diplomei de masterat (MSc).

Actele menţionate în p.p.1,2,3 de absolvire a scolii/instituţiei vor fi apostilate sau legalizate de Ministerul de Educaţie din ţara unde sau efectuat studiile, cu confirmarea duratei studiilor academice, valoarea academică şi profesională, descrierea sistemului de notare, rezultatele evaluării cunoştinţelor, numărul de credite obţinute, etc. Adiţional la actele de studii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

4. Formularul de înscriere la Studii de forma stabilită.

5. Paşaportul  cu termenul de valabilitate de cel puţin un an de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova;

6. Cazier judiciar din ţara de origine (reşedinţă), legalizat/apostilat în modul stabilit, însoţit de o traducere în limba engleză autentificată notarial sau consular. Traducerea în limba română şi legalizarea notarială vor fi realizate în Republica Moldova;   Important:   O condiţie obligatorie este ca termenul de valabilitate al Cazierului judiciar să nu fie expirat la momentul intrării în ţară. În caz contrar va fi necesar un cazier nou ;

7. Certificat medical (standard internaţional) şi certificat ce confirmă testul negativ HIV/SIDA;

8. Poliţă de asigurare medicală (standard internaţional) pentru cel puţin un an ;

9. Copiile autentificate notarial ale adeverinţelor de naştere şi de căsătorie sau de schimbare a numelui (pentru cei care şi-au schimbat numele);

10. Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire sau adeverinţă, care confirmă posedarea limbii în care se vor realiza studiile;

11. Certificat academic (în cazul înscrierii la anii 2 – 4 pentru continuarea studiilor);

12. Certificat de la bancă, însoţit de un extras de cont, eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării lor, care confirmă existenţa pe contul personal al fiecărui candidat la studii a unei sume de cel puţin 2000 EURO;

Notă:   În caz dacă originalele actelor menţionate sunt perfectate în alte limbi decât româna, rusa, engleza, atunci vor fi însoţite de o traducere (confirmată notarial) în una din aceste limbi.

În mod obligator, originalele tuturor actelor şi traducerile acestora sunt primite  la Departamentul Relaţii Internaţionale al universităţii numai fiind legalizate de Ministerul Afacerilor Externe sau apostilate în conformitate cu procedura oficială din ţara respectivă.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda