"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro

 

 

Hot-Line

Acte normative

 1. Regulamentul intern al UASM
 2. Plan-cadru pentru studii superioare de licenţă
 3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în UASM în baza Sistemului Naţional de Credite Transferabile (SNCT)
 4. Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II
 5. Regulamentul instituţional privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor în UASM
 6. Regulamentul privind modul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor
 7. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor
 8. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 9. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior
 10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior
 11. Regulamentul cadru privind elaborarea tezelor de licenţă şi de master
 12. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova
 13. Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
 14. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 15. Codul de etică universitară
 16. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a UASM;
 17. Regulamentul Concursului „Profesorul anului”
 18. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în UASM
 19. Statutul comitetelor de asigurare a calităţii învăţământului în UASM
 20. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 21. Regulament privind acordarea Bursei Senatului UASM
 22. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 23. Regulament privind funcţionarea căminelor UASM
 24. Criteriile de repartizare a locurilor în căminele UASM
 25. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”
 26. Regulament de organizare a serviciului în căminele UASM
 27. Regulamentul Senatului studenţilor UASM
 28. Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii din UASM
 29. Regulament privind organizarea şi activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti
 30. Regulamentul Consiliului studenţesc al facultăţii
 31. Regulamentul privind stagiile de practică ale studenţilor
 32. Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

 33. Regulament cu privire la mobilitatea academică în UASM

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda