"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

BURSE DE MERIT 2020

 Universitatea  Agrară de Stat  din Moldova  anunță concursul  „Burse de merit 2020”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar”

Potrivit Hotărârii sus numită, la concurs pot participa:

 • studenții, care n-au beneficiat de Burse de merit acordate în cadrul acestui concurs în anii precedenți;
 • studenții care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9; 
 • studenții de la programele de studii superioare de licență (Ciclul I), Agronomie, Economie, Horticultură, anul 2-4 ;
 • studenții de la programele de studii superioare de Master (Ciclul II), Agronomie, Economie, Horticultură, anul 2;
 • studenții de la programele de studii superioare integrate: Medicină Veterinară, anul 5-6.

Dosarul candidatului la bursele de merit va conține:

 • copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae, care va cuprinde cele mai relevante activități extracurriculare pe perioada studiilor universitare, domeniile de interes, abilități deținute;
 • certificatul academic vizat de Decan, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 • scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultății.
 • copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, certificate, diplome, care atestă participarea la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat etc;
 • lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor din ultimii doi ani de studii;
 • acte care certifică participarea în programe de mobilitate/schimb cultural, sau alte materiale relevante;

Important: Bursa de merit se acordă o singură dată pe parcursul studiilor!

Dosarele vor fi depuse de către studenți în decanatele facultăților până la 23.06.2020!

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda