"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro

 

 

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei a dnei Alina CARADJA

La 30.09.2020 în cadrul departamentului III al facultății de Economie se va realiza evaluarea preliminară a tezei de doctorat cu tema:

„Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova”,

autor: CARADJA Alina;

conducător: Prisăcaru Veronica, dr., conf. univ.;

comisia de îndrumare: Litvin Aurelia, dr. hab., prof. univ. inter., Timofte Elena, dr. hab., prof. univ., Baltag Grigore, dr., conf. univ.

Începutul ședinței: 14.00.

Ședința se va realiza în regim online.

Susţinerea tezei a dnei Maria OLEINIUC

 

Pe data de 07 octombrie 2020, ora 1400,

 în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Stiințific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

dna OLEINIUC Maria

va prezenta teza de doctor habilitat, cu tema:

”Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextual dezvoltării durabile”

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

Dna Rodica PERCIUN, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar

 

Susţinerea tezei a dlui TRACI Dumitru

 

Pe data de 26 iunie 2020, ora 1200,

 în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Stiințific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

dl TRACI Dumitru

va prezenta teza de doctor habilitat, cu tema:

”Impactul managementului financiar asupra dezvoltării durabile a unităților agricole din stânga Nistrului a Republicii Moldova”

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

Dna Aurelia LITVIN, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar interimar

 

Susţinerea tezei a dlui ȘEREMET Dumitru

 

La 20 august 2020, ora 14.00, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, (str. Mirceşti, 56)

va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 255.02 – Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole

în care:

Dl Șeremet Dumitru

va prezenta teza de doctor intitulată:

„Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene”

Conducător ştiinţific: doctor habilitat, prof. univ.,

Grigore Marian

Susţinerea tezei a dlui ZUBCO Efim

 

Candidat ZUBCO Efim

Conducător ştiinţific BOTNARENCO Ivan, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 262.03-132 din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

Tema tezei: Particularitățile metodologice ale reglementării relațiilor funciare agrare în Republica Moldova

Specialitatea 262.03 Cadastru, monitorizare și reglementare funciară

Data 24 iulie 2020

Ora 1400

Local  or. Chişinău, str. Mirceşti, 54, etajul 2, sala C - 220

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda