"Da nobis recta sapere"

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei a dlui Secrieru Serghei

Pe data 12 martie 2015, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea:

421.03. - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

în care:

D-nul Secrieru Serghei 

va prezenta teza de doctor întitulată:

STUDIU COMPARATIV AL PARTICULARITĂŢILOR MORFO-PRODUCTIVE LA SUINE DE DIFERITE GENOTIPURI

Conducător Ştiinţific:

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ. Rotaru Ilie

Susţinerea tezei a dnei CURAXINA Svetlana

Pe data de 5 martie 2015, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula E - 321 (et.3), va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 60.521.03-02, specialitatea 521.03– Economie şi management

în domeniul de activitate

în care:

Dna CURAXINA Svetlana

va prezenta teza de doctor întitulată:

OСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА АГРАРНОГО СЕКТОРА В АТО ГАГАУЗИЯ

Susţinerea tezei a dlui COCIU Valeriu

 

în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, aula MV-1,

va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de profil  D 60.431.01-01,  specialitatea

Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară,

în care

D-nul COCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor în ştiinţe medical-veterinare întitulată:

„Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui”.

Conducător științific:            dr. hab., prof. univ.        HOLBAN Dumitru

 

Susţinerea tezei a dlui ANTOCI Ruslan

Pe data 12 februarie 2015, orele 13.00,

în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară,

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea

431. 03 – Parazitologie, helmintologie, Microbiologie, Virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară,

în care

Dnul ANTOCI Ruslan

va prezenta teza de doctor întitulată:

„Evaluarea statusului microbian la carcasele de bovine, ovine şi porcine în funcţie de condiţiile și perioada de pastrare”.

Conducător ştiinţific:           

dr. hab., prof. univ. inter.                         Starciuc Nicolae

Susţinerea tezei a dlui ENCIU Valeriu

Pe data 16 ianuarie 2015, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D.H. 60.431.02 – 01, specialitatea 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

în care:

Dnul ENCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„APARATUL NERVOS ŞI MICROCIRCULAŢIA SANGUINĂ

A FORMAŢIUNILOR FIBROASE ALE AUTOPODIILOR

LA BOVINE”


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda