85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Vizită de studiu în cadrul Proiectului „ELEVATE”

 În  perioada  29.05-02.06.2018, partenerii Proiectului „Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova - ELEVATE” (nr.573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanţat de UE în cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, au efectuat o vizită de studiu la Universitatea Maastricht, campusul din Bruxelles, Belgia.

În cadrul acestei vizite, experţii din instituţia gazdă au împărtășit din experienţa lor privind organizarea programelor de studii cu diplomă dublă, internaţionalizarea şi acreditarea programelor de studii.  Scopul  vizitei a fost de a lua cunoştinţă cu politicile de internaționalizare din cadrul învățământului superior din UE şi în special cu Strategia de Internaționalizare a Universităţii Maastricht.

Conform agendei de lucru Coordonatorul de proiect a prezentat metodologia internaţionalizării universităţilor din Republica Moldova, iar fiecare Partener a prezentat strategia de Internaţionalizare a Universităţii pe care o reprezintă. Discuţiile s-au axat pe obiectivele proiectului şi modul de realizare a acestora, precum şi pe beneficiile implementării strategiei de internaţionalizare în instituţiile de învăţământ şi cercetare.

UASM a fost reprezentată la eveniment de Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale Elena SCRIPNIC, dr., conf.univ. şi Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică Ilie CERCEL, dr., conf.univ.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda