85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Admiterea la doctorat 2018

 

Admitere 2018

Şcoala doctorală a Parteneriatului instituţiilor din învățământ și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III

cu finanțare de la buget de Stat și în bază de contract,

pentru anul de studii 2018-2019

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 1380 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de Stat pentru anul universitar 2018-2019 , la următoarele specialități:

Specialitatea științifică

Nr. de locuri vacante

Forma de studii

cu frecvență

cu frecvență redusă

411.06 Pomicultură

2

1

1

411.07 viticultură

3

2

1

411.09 Protecția plantelor

3

3

 

421.01 Ameliorarea și biotehnologia reproducerii animalelor

1

 

1

421.03. Tehnologia creşterii animalelor şiobţinerii produselor animaliere

1

1

 

431.01 Terapie, farmacologie și toxicologie veterinară

2

2

 

431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară

1

 

1

451.02 Siguranșa alimentelor de origine animală

1

1

 

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalentă acestei, din țară și din străinătate conform legii, cu media generală nu mai mică 8,0.

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

  1. Cerere pe numele rectorului Universității;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Diploma de studii de licență și de master (originalul și copia);
  4. Copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. 3 fotografii 3 x 4;
  8. Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte țări vor prezenta traducerea diplomei legalizată la notar precum și copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare a lui de către Ministerul Educației;
  9. Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată;
  10. Chitanța de achitarea a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 30 lei.

Actele urmează a fi depuse pe adresa Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Școala doctorală, Biroul 708, MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44. Tel. (022) 432-209; 432-543; 31-22-07; 069204216. Responsabil metodist-coordonator Valentina Goia

Calendar

Sesiunea de admitere 1-31 octombrie 2018

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor

1-15 octombrie

10:00 – 17:00

Examen de competenţă lingvistică

18 octombrie

14:00 – 17:00

Examen de specialitate

23-24 octombrie

14:00 – 17:00

Afişarea rezultatelor finale

25 octombrie*

16:00 – 17:00

Depunerea eventualelor contestaţii

26 octombrie

10:00 – 17:00

Încheierea contractelor de studiu

29-31 octombrie

10:00 – 17:00

* Dacă rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune în intervalul 26-29 octombrie 2018.

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda