85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Secţia de pregătire preuniversitară

UASM oferă la anul pregătitor cursuri intensive de pregătire a cetăţenilor străini pentru înmatriculare la studii universitare sau post universitare. Anul pregătitor are o durată de 8 luni şi este divizat în două semestre, cu o vacanţă la sărbătorile de Crăciun de două săptămâni. Cursurile de predare sunt elaborate special pentru cetăţenii străini care nu posedă limba română sau rusă în care se predau lecţiile în instituţiile superioare din Moldova. Pentru înscrierea la anul pregătitor nu sunt obligatorii careva cunoştinţe de limbă română sau rusă, cursurile de instruire prevăd o pregătire intensivă chiar pentru cei care nu posedă deloc limba de predare. Programa de studiere cuprinde trei nivele de studiere a limbii române sau ruse, repartizată pentru întreaga perioada de studii. In semestrul II studenţii vor aprofunda cunoştinţele în matematică, fizică, biologie, chimie, cursuri de terminologie în domeniul viitoarei specialităţi. Studenţii anului pregătitor vor face cunoştinţă cu sistemul de instruire la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, vor efectua vizite la viitoarele facultăţi, catedre, se vor întâlni cu viitorii profesori, vor frecventa câteva lecţii împreună cu studenţii deja înmatriculaţi pentru a lua cunoştinţe cu metodele de predare şi evaluarea cunoştinţelor la UASM.

La anul pregătitor se vor susţine două sesiuni şi evaluarea finală. Cetăţenii străini care vor susţine cu succes examenele de absolvire vor obţine un Certificat de absolvire a anului pregătitor aprobat de Ministerul Educaţiei din Moldova, care va înmatricularea  la una din universităţile din Moldova sau din spaţiul CSI.

Înscrierea la anul pregătitor se face pentru cetăţenii străini care au obţinut acceptul Ministerului Educaţiei al republicii Moldova. Înscrierea la anul pregătitor ce face până la 1 octombrie şi se vor prezenta aceleaşi documente ca şi pentru înscrierea la studii universitare sau post universitare.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda