85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Termene de depunere a actelor

Pentru confirmarea dreptului de admitere la studii de către Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi perfectarea  invitaţiei, este necesar să trimiteţi la adresa electronică s.sasu@uasm.md copiile actelor menţionate în p.p. 1,2,3,4,5,10,11 cu următoarea informaţie: ruta şi punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova. După examinarea actelor de către Ministerul Educaţiei şi confirmarea dreptului de admitere la studii va fi iniţiată procedura de perfectare a invitaţiei, care este finalizată numai după transferarea pe contul universităţii a plăţii de admitere (100 Euro) şi a taxei  pentru cel puţin un an de studii şi, în caz de necesitate a taxei-garant.

Actele în original se vor prezenta la sosisrea în Republica Moldova.

Termenul limită de prezentare a actelor pentru confirmarea dreptului de admitere la studii:

  • curs pregătitor –  25 octombrie ;
  • studii superioare de licenţă, ciclul 1 şi 2 – 30 august ;
  • studii postuniversiatre - 25 noiembrie.

Cetăţenii străini care nu posedă limba română sau rusă, în care se predau cursurile vor fi nevoiţi să se înscrie la unul pregătitor, candidaţii care posedă limba română vor trece un test pentru a stabili nivelul de posedare a limbii. Candidaţii care prezintă Certificat de confirmare că au absolvit cursuri de limbă română se înscriu fără test la limbă la studii universitare sau postuniversitare.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda