"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

4. Termene de depunere a actelor

 

Pentru confirmarea dreptului de admitere la studii de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi perfectarea  invitaţiei, este necesar să trimiteţi la adresa electronică e.scripnic@uasm.md sau i.blindu@uasm.md copiile actelor menţionate în p.p. 1,2,3,4,5,10,11 cu următoarea informaţie: ruta şi punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova. După examinarea actelor de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi confirmarea dreptului de admitere la studii va fi iniţiată procedura de perfectare a invitaţiei, care este finalizată numai după transferarea pe contul universităţii a plăţii de admitere (50 Euro) şi a taxei  pentru cel puţin un an de studii şi, în caz de necesitate a taxei-garant.

Actele în original se vor prezenta la sosisrea în Republica Moldova.

Termenul limită de prezentare a actelor pentru confirmarea dreptului de admitere la studii:

  • curs pregătitor – 25 octombrie ;
  • studii superioare de licenţă, ciclul 1 şi 2 – 30 august ;
  • studii postuniversiatre - 25 noiembrie.

Cetăţenii străini care nu posedă limba română sau rusă, în care se predau cursurile vor fi nevoiţi să se înscrie la anul pregătitor, candidaţii care posedă limba română vor trece un test pentru a stabili nivelul de posedare a limbii. Candidații care prezintă Certificat de confirmare că au absolvit cursuri de limbă română se înscriu fără test la limbă la studii universitare sau postuniversitare. Procedura este similară pentru  pretendenții la studii la programe oferite în limba engleză.

Perfectarea vizei de intrare în RM

Invitaţia eliberată de către Biroul Migraţie şi Azil permite obţinerea vizei de intrare în ţară la cea mai apropiată Misiune Diplomatică a Republicii Moldova. Lista misiunilor diplomatice poate fi găsită pe pagina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene  la adresa: https://mfa.gov.md/ro/misiuni.  Invitaţia se transmite în original prin poşta la adresa solicitată. Cerinţele pentru obţinerea vizei sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. Înainte de apelare pentru viză Vă rugăm să vizitaţi pagina web: https://mfa.gov.md/ro/content/regimul-de-calatorie-republica-moldova-informatii-utile şi https://mfa.gov.md/ro/content/tipurile-de-vizecerinte pentru a lua cunoştinţă cu ultimele cerinţe pentru obţinerea vizei de intrare în Moldova.

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda