85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

 

Hot-Line

banner2019

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

 

LOCURI BUGETARE!!!

 Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master) până la 30.08.2019

Lista actelor necesare pentru înscriere la studii

Pentru înscriere la studii cetăţenii străini trebuie să prezinte următoarele acte de studii:

1. Pentru studiul de licenţa, ciclul I (echivalent BSc) - Copia Certificatului de absolvire a scolii generale sau altei instituţie similară de peste hotare echivalente şcolii generale (10 +2 ani).

2. Pentru Studii de masterat, ciclul II (echivalent MSc) – Copia Certificatului, diplomei, etc. de absolvire a studiilor la ciclul I, sau a unui program echivalent în alte state.

3. Pentru studii postuniversitare - Copia Diplomei de licenţă sau diplomei de masterat (MSc).

Actele menţionate în p.p.1,2,3 de absolvire a scolii/instituţiei vor fi apostilate sau legalizate de Ministerul de Educaţie din ţara unde sau efectuat studiile, cu confirmarea duratei studiilor academice, valoarea academică şi profesională, descrierea sistemului de notare, rezultatele evaluării cunoştinţelor, numărul de credite obţinute, etc. Adiţional la actele de studii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

4. Formularul de înscriere la Studii de forma stabilită.

5. Paşaportul  cu termenul de valabilitate de cel puţin un an de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova;

6. Cazier judiciar din ţara de origine (reşedinţă), legalizat/apostilat în modul stabilit, însoţit de o traducere în limba engleză autentificată notarial sau consular. Traducerea în limba română şi legalizarea notarială vor fi realizate în Republica Moldova;   Important:   O condiţie obligatorie este ca termenul de valabilitate al Cazierului judiciar să nu fie expirat la momentul intrării în ţară. În caz contrar va fi necesar un cazier nou ;

7. Certificat medical (standard internaţional) şi certificat ce confirmă testul negativ HIV/SIDA;

8. Poliţă de asigurare medicală (standard internaţional) pentru cel puţin un an ;

9. Copiile autentificate notarial ale adeverinţelor de naştere şi de căsătorie sau de schimbare a numelui (pentru cei care şi-au schimbat numele);

10. Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire sau adeverinţă, care confirmă posedarea limbii în care se vor realiza studiile;

11. Certificat academic (în cazul înscrierii la anii 2 – 4 pentru continuarea studiilor);

12. Certificat de la bancă, însoţit de un extras de cont, eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării lor, care confirmă existenţa pe contul personal al fiecărui candidat la studii a unei sume de cel puţin 2000 EURO;

Notă:   În caz dacă originalele actelor menţionate sunt perfectate în alte limbi decât româna, rusa, engleza, atunci vor fi însoţite de o traducere (confirmată notarial) în una din aceste limbi.

În mod obligator, originalele tuturor actelor şi traducerile acestora sunt primite  la Departamentul Relaţii Internaţionale al universităţii numai fiind legalizate de Ministerul Afacerilor Externe sau apostilate în conformitate cu procedura oficială din ţara respectivă.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda