"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

3. Lista actelor necesare pentru înscriere la studii

 

Pentru înscriere la studii cetăţenii străini trebuie să prezinte următoarele acte de studii:

  1. Pentru studiul de licenţa, ciclul I (echivalent BSc) - Copia Certificatului de absolvire a scolii generale sau altei instituții similare de peste hotare echivalente şcolii generale (10 +2 ani).
  2. Pentru Studii de masterat, ciclul II (echivalent MSc) – Copia Certificatului, diplomei, etc. de absolvire a studiilor la ciclul I, sau a unui program echivalent în alte state.
  3. Pentru studii postuniversitare - Copia Diplomei de licenţă sau diplomei de masterat (MSc).

Actele menţionate în p.p.1,2,3 de absolvire a scolii/instituţiei vor fi apostolate sau legalizate de Ministerul de Educaţie din ţara unde sau efectuat studiile, cu confirmarea duratei studiilor academice, valoarea academică şi profesională, descrierea sistemului de notare, rezultatele evaluării cunoştinţelor, numărul de credite obţinute, etc. Adiţional la actele de studii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

4.Formularul de înscriere la Studii de forma stabilită.

  1. Paşaportul cu termenul de valabilitate de cel puţin un an de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. Cazier judiciar din ţara de origine (reşedinţă), legalizat/apostilat în modul stabilit, însoţit de o traducere în limba engleză autentificată notarial sau consular. Traducerea în limba română şi legalizarea notarială vor fi realizate în Republica Moldova;

 Important:   O condiţie obligatorie este ca termenul de valabilitate al Cazierului judiciar să nu fie expirat la momentul intrării în ţară. În caz contrar va fi necesar un cazier nou;

  1. Poliţă de asigurare medicală (standard internaţional) pentru cel puţin un an;
  2. Copiile autentificate notarial ale adeverinţelor de naştere şi de căsătorie sau de schimbare a numelui (pentru cei care şi-au schimbat numele);
  3. Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire sau adeverinţă, care confirmă posedarea limbii în care se vor realiza studiile;
  4. Certificat academic (în cazul înscrierii la anii 2 – 4 pentru continuarea studiilor);
  5. Certificat de la bancă, însoţit de un extras de cont, eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării lor, care confirmă existenţa pe contul personal al fiecărui candidat la studii a unei sume de cel puţin 2000 EURO;

Notă:   În caz dacă originalele actelor menţionate sunt perfectate în alte limbi decât româna, rusa, engleza, atunci vor fi însoţite de o traducere (confirmată notarial) în una din aceste limbi.

În mod obligator, originalele tuturor actelor şi traducerile acestora sunt primite  la Departamentul Relaţii Internaţionale al universităţii numai fiind legalizate de Ministerul Afacerilor Externe sau apostilate în conformitate cu procedura oficială din ţara respectivă.

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda