"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

2. Condiţii de admitere

 

Admiterea la studii la UASM se face pentru absolvenţii şcolii generale, liceelor, colegiilor sau universităţilor în cazul studiilor la a doua specialitate. Înmatricularea la UASM este asigurată în măsură egală pentru toţi cetăţenii Moldovei şi altor state, indiferent de naţionalitate, gen, origine socială, loc de reşedinţă, etc.

Cerinţele de admitere la studii la UASM sunt stipulate în baza actelor legislative ale Republicii Moldova, Convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova a aderat; Acordurile interstatale, Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învățământ din Republica Moldova, precum şi regulamentelor interne aprobate de Senatul UASM. La studii se poate înscrie orice cetăţean străin, care va corespunde cerinţelor de înmatriculare stabilite pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetăţenii străini. Există câteva temeiuri de înmatriculare la studii a cetăţenilor străini:

-  În cadrul programelor de schimb de studenţi pe baza acordurilor interstatale şi convenţiilor  internaţionale;

-  În baza acordurilor între UASM şi alte universităţi, care prevăd programe de schimb de studenţi;

-  În baza contractelor individuale  cu studenţii.

Înainte de apelare pentru înscrierea la studii luați cunoștință cu structura specialităţilor, condiţiile de instruire, etc. Dacă nu găsiţi pe pagina web informaţie suficientă contactaţi Departamentul pentru Relaţii Internaţionale, care Vă v-a trimite informaţia necesară.

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda