85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

04. Oferta anuală de şcolarizare

Anexa nr. 1

la ordinul Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale şi Mediului

  1. 167 din 13 iulie 2018

Planul de distribuire

a locurilor (comanda de stat), cu finanţare de la bugetul de stat,

la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2018-2019

Codul şi denumirea domeniului general de studiu

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licenţă)

Nr. de locuri bugetare planificate

041 Ştiinţe economice

0410.1 Economie generală

0411.1 Contabilitate

0412.1 Finanțe și bănci

0413.1 Business și administrare

0414.1 Marketing și logistică

30 locuri

052 Științe ale mediului

0521.1 Ecologie

15 locuri

071 Inginerie şi activităţi inginereşti

0711.4 Biotehnologii agricole

0712.1 Ingineria mediului

0713.5 Electrificarea agriculturii

0716.1 Ingineria transportului auto

0716.4 Inginerie agrară

86 locuri

073 Arhitectură și construcții

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului

39 locuri

081 Științe agricole

0811.1 Agronomie

0811.2 Selecţia şi genetica culturilor agricole

0811.3 Horticultură

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

0811.5 Protecţia plantelor

0811.6 Zootehnie

0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

0821.1 Silvicultură și grădini publice

111 locuri

084 Medicină veterinară

0841.1 Medicină veterinară

38 locuri

101 Servicii publice

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

6 locuri

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda