85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

01. Informație generală

Universitatea Agrară de Stat din Moldova formează specialişti de înaltă calificare pentru economia naţională, capabili să activeze în condiţiile economiei de piaţă, la 24 de specialităţi de Licenţă, 24 specializări de Masterat şi 27 de specialităţi ştiinţifice la doctorat.

În 2015 a fost deschisă o specialitate nouă, prestigioasă pentru tineri – Siguranţa produselor agroalimentare.

Şi în acest an continuă înscrierea tinerilor la studii cu predare în limba engleză la specialitățile Business şi administrare, Medicina Veterinară, învățământ cu frecvenţă.

Procesul de instruire se realizează conform Procesului de la Bologna, pentru deţinătorii diplomei de BAC / colegiu în limbile română, rusă şi engleză, la ciclul I - studii superioare de licenţă, ciclul II – studii superioare de Masterat. Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă.

Înmatricularea la învățământul cu frecvenţă se efectuează fără plată (finanţare bugetară) şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii. La învățământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează în bază de contract.

Deţinătorii diplomei de licenţă sau a diplomei de studii superioare universitare pot obţine a doua specialitate universitară cu achitarea taxei de studii.

Asigurăm studierea profundă a limbilor moderne.

Durata studiilor la Ciclul I (Licenţa):

- cu frecvenţă – 3 ani (180 credite) şi 4 ani (240 credite)

- cu frecvenţa redusă - cu un an mai mult decât în cazul frecvenţei la zi.

Studenţii UASM beneficiază de burse de mobilitate academică (6-12 luni) în universităţile din UE, aplicând Programul Erasmus Mundus;

În baza unor programe internaţionale, precum şi a colaborării bilaterale fructuoase, studenţii UASM efectuează practica în producţie (3-6 luni) în Germania, Danemarca, SUA, etc.

În cadrul catedrei militare a universităţii doritorii pot obţine gradul militar de sergent.

Astăzi UASM dispune  de:

 • 9 blocuri de studii
 • 10 cămine studenţeşti
 • săli sportive, stadion
 • 3 cantine
 • o bibliotecă modernă
 • săli de calculatoare conectate la reţeaua Internet
 • centru editorial
 • centru medical etc.

Studenţii beneficiază de:

 • locuri în căminele studenţeşti (pentru toţi studenţii)
 • burse de studii/burse sociale/burse de merit
 • premii pentru reuşită
 • abonamente cu reduceri pentru transportul urban
 • bibliotecă cu săli de lectură
 • sală de sport
 • cantină studenţească
 • internet gratuit în cămine şi blocurile de studii
 • instruire în cadrul Facultăţii de Arte Frumoase

  

Dacă doriţi să obţineţi studii calitative şi de prestigiu, veniţi la UASM, iar pentru aceasta este necesar să faceţi doar două lucruri:

 • să vă adresaţi la Comisia de admitere pe adresa: Chişinău, str. Mirceşti, 42 – Blocul de studii Facultatea de Economie.
 • să alegeţi 3 specialităţi de concurs la care doriţi să vă înscrieţi

(Deplasarea: de la Piaţa Centrală (str. Armenească) cu microbuzul nr. 114; de la Grădina Botanică cu microbuzul  nr. 154; din str. G. Bănulescu-Bodoni cu troleibuzul nr. 29).

Informaţii suplimentare la tel.: Informaţii suplimentare: Tel. 43-25-90; 31-22-91; 31-22-58.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda