"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

2. Taxele de şcolarizare

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA (UASM)

Ciclul II – studii superioare de  Masterat  2020

Specializarea

Învăţământ cu frecvenţă, lei

Contabilitate și audit în sectorul agroalimentar;

Finanţe și control în sectorul agroalimentar;

Protecția juridică a proprietății;

Economie şi management în sectorul agroalimentar;

Economie și politici de dezvoltare rurală;

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar;

Marketing agroalimentar.

8500

Mentenanţa și fiabilitatea autovehiculelor;

Evaluarea și managementul imobilului;

Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto;

Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei;

Electrotehnologii în mediul rural;

Agroinginerie;

Consolidarea terenurilor agricole.

Turism rurarl

Agroecologie

7500

 Tehnologii avansate în fitotehnie;

Ştiinţe horticole şi agrosilvice;

Biotehnologii în pbţinerea şi prelucrarea produselor animaliere;

Biotehnologii în producţia animalelor;

Hidroamelioraţie;

Siguranţa alimentelor de origine animală;

Siguranţa alimentelor de origine vegetală;

Protecţia integrată a plantelor;

Genetica, ameliorarea şi biotehnologii vegetale;

Ştiinţe horticole;

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine;

Protecţia integrată a agroecosistemelor;

Agricultura conserativă.

Managementul ecosistemelor forestiere;

7000

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda