"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

4. Oferta anuală de şcolarizare

 

Planul de distribuire a locurilor (comanda de stat) de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de licență (Ciclul II) pentru anul de studii 2020-2021.

 

Nr. d/o

Denumirea domeniului/specialității

(programului de studii)

Codul domeniului/

 specialității

Total plan (buget) aprobat

1

2

3

4

 

Științe economice - total

41

19

1.

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar

41

4

2.

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

41

4

3.

Economie şi politici de dezvoltare rurală

41

4

4.

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

41

3

5.

Marketing agroalimentar

41

4

 

Drept- total

42

3

6.

Protecția juridică a proprietății

42

3

 

Științe ale mediului - total

52

5

7.

Agroecologia

52

5

 

Inginerie și activități inginerești - total

71

22

8.

Agroinginerie

71

4

9.

Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

71

4

10.

Electrotehnologii în mediul rural

71

5

11.

Hidroamelioraţie

71

2

12.

Mentenanță și fiabilitatea autovehicolelor

71

3

13.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto

71

4

 

Arhitectură și construcții - total

73

18

14.

Consolidarea terenurilor agricole

73

9

15.

Evaluarea şi managementul imobilului

73

9

 

Științe agricole - total

81

34

16.

Agricultură conservativă

81

8

17.

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine

81

8

18.

Managementul creșterii animalelor și apicultura

81

3

20.

Protecţia integrată a agroecosistemelor

81

5

21.

Protecția integrată a plantelor

81

0

22.

Siguranţa alimentelor de origine animală

81

3

23.

Siguranţa alimentelor de origine vegetală

81

3

24.

Ştiinţe horticole

81

4

 

Silvicultură - total

82

4

25.

Managementul ecosistemelor forestiere

82

4

 

Servicii publice - total

101

4

26.

Turism rural

101

4

 

Total

 

109

 

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda