85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

4. Oferta anuală de şcolarizare

Planul de înmatriculare la ciclul II, pe specializări, pe anul de învățământ 2018-2019

nr. crt.

Codul

Domeniul general de studiu

Specializările de masterat

Conținutul studiilor

Pe domeniu

buget

contract

1

41

Științe economice

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Cercetare

19

2

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar

Profesionalizare

3

Marketing agroalimentar

Profesionalizare

4

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

Profesionalizare

5

Economie şi politici de dezvoltare rurală

Profesionalizare

6

52

Științe ale naturii

Agroecologie

Cercetare

5

7

71

Inginerie și activități inginerești

Electrotehnologii în mediul rural

Cercetare

23

8

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto

Cercetare

9

Agroinginerie

Cercetare

10

Mentenanță și fiabilitatea autovehicolelor

Cercetare

11

Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei

Cercetare

12

73

Arhitectură și construcții

Evaluarea şi managementul imobilului

Cercetare

20

13

Hidroamelioraţie

Profesionalizare

14

Consolidarea terenurilor agricole

Profesionalizare

15

81

Științe agricole

Ştiinţe horticole

Cercetare

38

16

Managementul ecosistemelor forestiere

Cercetare

17

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine

Cercetare

18

Protecţia integrată a agroecosistemelor

Cercetare

19

Protecția integrată a plantelor

Profesionalizare

20

Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

Cercetare

21

Siguranța alimentelor de origine animală

Profesionalizare

22

Siguranţa alimentelor de origine vegetală

Profesionalizare

23

Agricultură conservativă

Cercetare

24

101

Servicii publice

Turism rural

Profesionalizare

4

TOTAL

109

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda