85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 2. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 3. Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova
 4. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova
 5. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate,ciclul III – Doctorat)
 6. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 7. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
 8. Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 9. Regulament Nr. 239 din  25.11.2004 cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior
 12. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior
 13. Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă
 14. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 15. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 16. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
 17. Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 18. Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
 19. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 20. Regulamentul–cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească
 21. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 22. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda