"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 2. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 3. Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova
 4. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova
 5. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate,ciclul III – Doctorat)
 6. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 7. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
 8. Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 9. Regulament Nr. 239 din  25.11.2004 cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior
 12. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior
 13. Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă
 14. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 15. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 16. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
 17. Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 18. Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
 19. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 20. Regulamentul–cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească
 21. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 22. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda