"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

În atenția studenților doctoranzi anilor 2-4 !

Conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, pentru promovarea doctoranzilor in următorul an de studii se va prezenta raportul de activitate conform formei prezentate:

 

Structura și redactarea dării de seamă a doctoranzilor an. 2-4

Cuprinsul raportului

Introducerea; Capitolul I; Capitolul II; Capitolul III; Concluzii.

Introducerea va include următoarele compartimente: Actualitatea și importanță temei de cercetare; Scopul cercetării; Obiectivele (sarcinile); Metodologia de investigaţie; Noutatea ştiinţifică; Baza informaţională; Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării.

  • Capitolul I. În primul capitol al raportului se prezintă cadrul teoretic al problemei studiate.
  • Capitolul II. Capitolul doi conține obiecte, metode şi condiţii de îndeplinire a cercetării

Materialul biologic utilizat în experienţă

  1. Obiectivele urmărite în cercetările aferente tezei de doctorat
  2. Metode de cercetare
  3. Schema experienţei (Modelul experimental)

5.Cadrul ecologic în care s-au efectuat cercetările

1.3. Capitolul III. Capitolul trei conține partea experimentală (contribuții proprii)

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Raportul de activitate va fi susținut la ședința catedrei (laboratorului) și aprobate de către Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.

Raportul de activitate a doctoranzilor an. 2-4 se prezintă Școlii doctorale până la

1 decembrie 2018. La raport se anexează extrasul din procesul verbal al catedrei (laboratorului) de profil.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda