85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

În atenția studenților doctoranzi anilor 2-4 !

Conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, pentru promovarea doctoranzilor in următorul an de studii se va prezenta raportul de activitate conform formei prezentate:

 

Structura și redactarea dării de seamă a doctoranzilor an. 2-4

Cuprinsul raportului

Introducerea; Capitolul I; Capitolul II; Capitolul III; Concluzii.

Introducerea va include următoarele compartimente: Actualitatea și importanță temei de cercetare; Scopul cercetării; Obiectivele (sarcinile); Metodologia de investigaţie; Noutatea ştiinţifică; Baza informaţională; Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării.

  • Capitolul I. În primul capitol al raportului se prezintă cadrul teoretic al problemei studiate.
  • Capitolul II. Capitolul doi conține obiecte, metode şi condiţii de îndeplinire a cercetării

Materialul biologic utilizat în experienţă

  1. Obiectivele urmărite în cercetările aferente tezei de doctorat
  2. Metode de cercetare
  3. Schema experienţei (Modelul experimental)

5.Cadrul ecologic în care s-au efectuat cercetările

1.3. Capitolul III. Capitolul trei conține partea experimentală (contribuții proprii)

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Raportul de activitate va fi susținut la ședința catedrei (laboratorului) și aprobate de către Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.

Raportul de activitate a doctoranzilor an. 2-4 se prezintă Școlii doctorale până la

1 decembrie 2018. La raport se anexează extrasul din procesul verbal al catedrei (laboratorului) de profil.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda