85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Un nou proiect finanțat de către Agenția Universitară a Francofoniei

  UASM  a devenit câștigătoare și va implementa un  proiect cu ajutorul Agenţiei Universitare a Francofoniei în  Europa Centrală și Orientală ”Schimbări climatice mondiale, regionale și...
Ședința Consiliului Rectorilor CSI organizată online

În data de 21.05.2020 a fost organizată ședința Consiliului Rectorilor din principalele Universități agricole din CSI.  Universitatea Agrară de Stat din Moldova este membru al Consiliului Rectorilor CSI din...
Scrisoare de mulțumire a Guvernului Republicii Moldova pentru suportul financiar oferit de UASM

Criza cauzată de noul coronavirus a creat un val de solidaritate printre cadrele didactice si auxiliare a Universității Agrare de Stat din Moldova, care s-au mobilizat și au făcut donații sub forma salariului de 1...
Apel internațional pentru proiecte anunțat de Agenția Universităților Francofone

Agenția Universităților Francofone are plăcerea de a anunța lansarea unui apel internațional pentru proiecte ca parte a planului său special de acțiune COVID-19. Obiectivul este de a spori contribuția...
Pandemia COVID-19 - plan special adoptat de AUF

  Comunicat de presă Pandemia COVID-19 : AUF adoptă un plan special   Paris, luni 6 aprilie 2020 | Pentru a răspunde pandemiei mondiale COVID-19, Agenția universitară a Francofoniei a adoptat...
Programul de burse de scurtă ședere al grupului Coimbra pentru tineri cercetători

  Oficiul  National Erasmus + Moldova informează, că apelul pentru cererea 2020 pentru Programul de burse de scurtă ședere al grupului Coimbra pentru tinerii cercetători din Vecinătatea Europeană este...
Formare profesională continuă oferită de Universitatea Tehnică Agrară din or. Minsk, Republica Belarus

Universitatea Tehnică Agrară din or. Minsk, Republica Belarus oferă posibilitatea  de perfecționare și formare profesională continuă,  conducătorilor  și specialiștilor întreprinderilor...
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM pe toată durata stării de urgență

În temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  nr. 377 din 25.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ:    1. Se...
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data de 31 martie 2020 inclusiv

  În temeiul DISPOZIȚIEI Nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, punctul 1: ”Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE VA ORGANIZA LA DISTANȚĂ

  Stimați studenți, Administrația și corpul profesoral al Universității Agrare de Stat din Moldova, Vă aduce la cunoștință că în legătură cu decretarea stării de urgență, creată la moment în...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE SUSPENDĂ!

Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi! Conform  Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292 din 10.03.2020 „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de...
Cursuri de perfecționare la modulul: Abordări Pedagogice Inovative

  INFORMAŢIE pentru Cadrele Didactice Doriți să faceți față provocărilor timpului? Doriți să deveniți dascăli interesanți pentru tinerii de azi, apți de ai sustrage din contemplarea informațiilor de...
Al 2-lea Eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART la UASM

  În data de 11.03.2020, ora 13.30 la Departamentul Business, Administrare și Limbi Moderne, Facultatea Economie va avea  local 2-lea eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART nr....

 

ERASMUS+KA1 MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENŢILOR ŞI PROFESORILOR

 

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2016-1-LV01-KA107-022570; 2016-2-LV01-KA107-035179)

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea de Științe Aplicative Vizdeme (Letonia)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries EE TARTU 01

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea de Științe ale Vieţii din Tartu (Estonia)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries E ALMERIA01

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea Almeria, (Spania)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries 2017-1-SK01-KA107-035146

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea din Nitra, (Slovacia)

Mobilitatea Academică a doctoranzilor și profesorilor

Doctoranzi şi cadre didactice ale facultății Horticultură

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries BG01-KA107-014165

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea de Management din Varna  (Bulgaria)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea Agrară din Plovdiv  (Bulgaria)

Mobilitatea Academică a studenților şi profesorilor

Studenţi şi cadre didactice ale facultății de Economie și Agronomie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

ERASMUS+ KA1 AM

Institutul Superior de Administrare (Portugalia)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

ERASMUS+ KA1 AM

Institutul de Educaţie Tehnologică din Creta (Grecia)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi şi cadre didactice ale facultății de Economie, Inginerie Agrară și Transport Auto

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

 

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea Alexander Stulginskis (Lituania)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea Kingston din Londra (Marea Britanie)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi și cadre didactice ale facultății de Economie, Inginerie Agrară și Transport Auto

Erasmus+ programme Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

 

ERASMUS+ KA1 AM

Universitatea Transilvania din Brașov (România)

Mobilitatea Academică a studenților și profesorilor

Studenţi şi cadre didactice ale facultății de Horticultură, specialitatea Silvicultură


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda