"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

File de istorie

Haralamb Vasiliu, primul decan al Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Chişinău (1933-1936;1938-1940)Universitatea Agrară de Stat din Moldova fructifică o istorie de 85 de ani, care a debutat la 9 aprilie 1933 cu promulgarea de către MS Regele Carol al II-lea a Legii despre transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău şi a înregistrat multiple schimbări în cadrul istoriei complexe a ţării noastre.

În 1938 Facultatea de Ştiinţe Agricole şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Agronomie şi împreună cu alte două facultăţi au format Politehnica "Gh. Asachi" din Iaşi, sediul facultăţii rămînînd în continuare la Chişinău.

În august 1940 prin Hotărîrea Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS şi CC al PC(b)U în baza Facultăţii de Agronomie s-a organizat Institutul Agricol din Chişinău cu trei facultăţi: Viticultură, Zootehnie şi Fitotehnie. În februarie 1941 institutului i s-a atribuit numele lui M.V. Frunze. Primul director al Institutului a fost N. Bosoi.

După război (a.1944) institutul şi-a reluat activitatea în componenţa a 4 facultăţi: Agronomie, Viticultură şi enologie, Pomicultură şi legumicultură, Zootehnie cu 27 de catedre şi o secţie de pregătire preuniversitară cu cifra de şcolarizare de 150.

Pe parcursul anilor în structura organizatorică a institutului au loc mari modificări - deschiderea Secţiei învăţămînt fără frecvenţă (1945); comasarea Facultăţii de Viticultură şi Enologie cu Facultatea de Pomilegumicultură cu denumirea de Pomilegumicultură şi Viticultură (1948); înfiinţarea facultăţilor noi: Mecanizarea Agriculturii (1950), Îmbunătăţiri Funciare (1954), Economie Agrară (1965), Perfecţionarea şi Recalificarea Cadrelor (1965), Medicină Veterinară (1976), Facultatea de Pregătire pentru Cetăţenii Străini (1976); organizarea Direcţiei ştiinţifice (1964), fondarea SDE etc.

În noiembrie 1991 prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Institutul Agricol "M. Frunze" din Chişinău este trecut din jurisdicţia URSS în jurisdicţia Republicii Moldova şi reorganizat în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

S-au produs schimbări importante în structura şi conţinutul învăţămîntului superior agronomic, avînd ca obiectiv principal satisfacerea cerinţelor agriculturii. Au fost deschise noi specialităţi: organizarea teritoriului (1991); management (1993); cadastru funciar (1995); marketing (1995); silvicultură şi grădini publice (1996); biotehnologii agricole (1997); relaţii economice internaţionale (1997); drept patrimonial (2002); turism (2003); ecologie şi protecţia mediului (2003); ingineria mediului (2003); achiziţii publice (2004); ingineria şi tehnologia transportului auto (2004); evaluarea imobilului (2004); finanţe şi bănci (2005); viticultură şi vinificaţie (2005), s-a deschis Facultatea de Contabilitate (2004).

În cele opt decenii de existenţă, U.A.S.M. a devenit cunoscută, afirmîndu-se în ţară, cît şi peste hotare atît prin formarea a peste 50 de mii specialişti de prestigiu, performanţe ştiinţifice, cît şi prin marele personalităţi care au urcat pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei profesionale, devenind cunoscute atît în ţară, cît şi departe de hotarele ei.

În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, prin Decretul nr. 820 – VII din 4 octombrie 2013, Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincţie de stat - „Ordinul Republicii”.

Blocul facultății de Agronomie, 1938

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda