85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Mesaj de bun venit

rector v

Sărbătorim anul acesta 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, unica instituţie de învăţământ superior agricol din Republica Moldova. A fost întemeiată în anul 1933 în urma promulgării de către Regele Carol al II-lea a Legii despre transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău, iar în august 1940, prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Narodnici al URSS şi CC al PC(b)U, în baza Facultăţii s-a organizat Institutul Agricol din Chişinău. 

De-a lungul existenţei sale academice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a beneficiat de aportul mai multor personalităţi remarcabile în domeniul educaţiei şi ştiinţei agricole, educând, la rândul său, numeroşi specialişti de valoare care au contribuit substanţial la formarea şi dezvoltarea economiei naţionale, a aspectului social, politic şi a tezaurului cultural naţional.

Astfel, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a format în cadrul facultăţilor sale peste 55 de mii de specialişti, inclusiv 2 211 cu titlu de master în ştiinţe agricole, inginereşti şi economice, şi cca 1000 de specialişti din 67 de ţări, care s-au afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare. Printre absolvenţii notorii ai instituţiei noastre se numără primul Preşedinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, actualul Preşedinte, domnul Igor Dodon, mai mulţi primi-miniştri, miniştri, deputaţi în parlament, ambasadori, membri ai Academiei de Ştiinţe, scriitori etc.

Concomitent cu formarea specialiştilor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a afirmat şi printr-un nucleu ştiinţific de mare importanţă atât pe plan intern, cât şi internaţional. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în domeniile horticulturii, viticulturii, avicol, al ingineriei agrare, sanitar-veterinare, al siguranţei alimentare, al produselor farmaceutice etc., cuprinse într-un număr mare de monografii, manuale, articole ştiinţifice, brevete de invenţii, au fost în mare parte implementate în producţie – prin elaborarea soiurilor şi hibrizilor noi de plante, prin crearea unor crossuri de păsări şi animale, prin dezvoltarea tehnologiilor în cultura plantelor şi creşterea animalelor.

În prezent, peste 4000 de studenţi îşi fac studiile la Universitatea Agrară de Stat din Moldova în cadrul a 6 facultăţi ce cuprind 25 de specialităţi la ciclul I, 22 de specialităţi la ciclul II şi 24 de specialităţi ştiinţifice la ciclul III. Instituţia dispune de un valoros potenţial intelectual şi de o bogată infrastructură destinată activităţilor didactice, investigaţiilor ştiinţifice, precum şi asigură studenţilor servicii sociale, culturale şi sportive de bună calitate.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova are acreditare naţională, este parte a Asociaţiei Universităţilor Europene, a Asociaţiei Universităţilor Francofone, întreţine relaţii de colaborare cu 83 de universităţi şi instituţii de cercetare din Europa, Asia şi America de Nord, fiind deschisă cooperării internaţionale. În cadrul universităţii funcţionează 16 laboratoare de cercetare ştiinţifică, inclusiv unul acreditat de Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova.

La 4 octombrie 2013, prin Decretul nr. 820–VII, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit înalta distincţie de stat  „Ordinul Republicii”.

Avem convingerea că, în anii care vor urma, Universitatea Agrară de Stat din Moldova va continua să se afirme şi să raspundă competent, prin realizări ştiinţifice pertinente, celor mai mari provocări ale omenirii, precum schimbările climatice şi securitatea alimentară. De asemenea, credem că prin instruirea calificată, la cel mai înalt nivel, a tinerilor specialişti vom contribui la modernizarea agriculturii şi la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Republica Moldova.

 

 

Volconovici Liviu,
rector, Dr. hab.,
profesor universitar


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda