85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

DUBIŢ Daniela

doctor în agricultură

conferențiar universitar interimar

 1.  Fitotehnie
 2. Agrotehnică
 3. Cultura pajiştilor şi plantelor furajere
 4. Bazele  agriculturii

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

BURDUJAN Victor doctor în agricultură conferențiar universitar
 1. Fitotehnie
 2. Erbologia aplicată
 3. Tehnica experimentală
 4. Cultura pajiştilor
 5. Tehnologii în fitotehnie
 6. Cultura plantelor furajere
Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

RURAC Mihail doctor în agricultură conferențiar universitar
 1. Agrotehnica
 2. Erbologia aplicată
 3. Consultanţa agricolă
 4. Sistemul integrat de combatere a buruienilor
 5. Agrotehnica diferenţiată
 6. Herbologia şi aplicarea ierbicidelor
Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

 BUCUR Gheorghe  doctor în agricultură  conferențiar universitar
 1. Fitotehnie
 2. Agrotehnica
 3. Ecotehnica
 4. Aspecte actuale şi de perspectivă ale agrotehnicii ameliorative
 5. Aspecte teoretice şi aplicative ale sistemelor de agricultură
 Lista publicațiilor științifice
 

022 432 177

E-mail

GAVRILAŞ Sergiu  doctor în agricultură lector universitar 
 1.  Agrotehnica
 2. Tehnica experimentală
 3. Irigarea culturilor
 4. Agrotehnica diferenţiată
Lista publicațiilor științifice 

022 432 177

E-mail

MELNIC Angela - lector superior universitar
 1. Tehnologii în fitotehnie
 2. Bazele agriculturii
 3. Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare
 4. Plante medicinale
Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail 

 PALADE Nicolai  doctor în agricultură  conferențiar universitar
 1.  Standardizarea, certificarea şi metrologia
 2. Cultura plantelor furajere
 3. Cultura pajiştilor
 Lista publicațiilor științifice  

022 432 177

E-mail

 PRIPA Gheorghe  doctor în agricultură  conferențiar universitar
 1.  Agrochimia
 2. Gestionarea deşeurilor
 3. Fertilizarea culturilor în spaţiu protejat
 Lista publicațiilor științifice  

022 432 177

E-mail

STARODUB Victor

doctor în agricultură

conferenţiar universitar

 1. Bazele teoretice ale fitotehniei
 2. Managementul producţiei fitotehnice
 3. Managementul calităţii seminţelor
 4. Managementul riscului în fitotehnie
 5. Tehnologii inovative în fitotehnie
 6. Fitotehnie

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail

ŞUŞU Gheorghe

doctor în agricultură

conferențiar universitar

 1. Metodologia şi etica cercetărilor
 2. Herbologia şi aplicarea erbicidelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 177

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda