"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Cilcul I - Licenţă  
Irigarea culturilor 613.1 - Agronomie pdflogo  
Cultura pajiştilor 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnica experimentală 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Fitotehnie 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Standardizare, certificare şi metrologie 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrochimia 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrotehnica 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Erbologia aplicată 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Consultanţa agricolă 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnologii în fitotehnie 424.1 Ecologie pdflogo pdflogo
Gestionarea deşeurilor organice 424.1 Ecologie pdflogo  
Tehnologii în fitotehnie 361.3 Contabilitate pdflogo  
362.1 Marketing şi logistică pdflogo  
363.1 Business şi administrare pdflogo  
363.2 Achiziţii pdflogo  
364.1 Finanţe şi bănci pdflogo  
366.1 Economie generală pdflogo  
812  – Turism pdflogo  
Fitotehnie 617.1   – Viticultură şi Vinificaţie pdflogo  
Bazele agriculturii 584.1 – Cadastru şi Organizarea teritoriului pdflogo  
Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 528.1.  – Mecanizarea agriculturii pdflogo  
Cilcul II - Masterat
Tehnologii avansate în fitotehnie 1. Aspecte actuale şi de perspectivă ale agrotehnicii ameliorative pdflogo
2. Aspecte teoretice şi aplicative ale sistemelor de agricultură pdflogo
3. Managementul producţiei fitotehnice pdflogo
4. Tehnologii inovative în fitotehnie pdflogo
5. Managementul calităţii seminţelor pdflogo
6. Managementul riscului în fitotehnie pdflogo
7. Bazele teoretice ale fitotehniei pdflogo

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda