85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Cilcul I - Licenţă  
Irigarea culturilor 613.1 - Agronomie pdflogo  
Cultura pajiştilor 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnica experimentală 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Fitotehnie 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Standardizare, certificare şi metrologie 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrochimia 613.1 – Agronomie pdflogo  
Agrotehnica 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Erbologia aplicată 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Consultanţa agricolă 613.1 – Agronomie pdflogo pdflogo
Tehnologii în fitotehnie 424.1 Ecologie pdflogo pdflogo
Gestionarea deşeurilor organice 424.1 Ecologie pdflogo  
Tehnologii în fitotehnie 361.3 Contabilitate pdflogo  
362.1 Marketing şi logistică pdflogo  
363.1 Business şi administrare pdflogo  
363.2 Achiziţii pdflogo  
364.1 Finanţe şi bănci pdflogo  
366.1 Economie generală pdflogo  
812  – Turism pdflogo  
Fitotehnie 617.1   – Viticultură şi Vinificaţie pdflogo  
Bazele agriculturii 584.1 – Cadastru şi Organizarea teritoriului pdflogo  
Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 528.1.  – Mecanizarea agriculturii pdflogo  
Cilcul II - Masterat
Tehnologii avansate în fitotehnie 1. Aspecte actuale şi de perspectivă ale agrotehnicii ameliorative pdflogo
2. Aspecte teoretice şi aplicative ale sistemelor de agricultură pdflogo
3. Managementul producţiei fitotehnice pdflogo
4. Tehnologii inovative în fitotehnie pdflogo
5. Managementul calităţii seminţelor pdflogo
6. Managementul riscului în fitotehnie pdflogo
7. Bazele teoretice ale fitotehniei pdflogo

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda