85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Andriucă Valentina

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Ecopedologie

2. Protecţia mediului

3. Ecologie şi protecţia mediului

4. Monitoringul ecologic

5. Agroecologie

6. Monitoringul ecologic integrat

Lista publicațiilor științifice

022 432 183

E-mail

Mocanu Emilian

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Pedologie cu bazele geobotanicii

2. Conservarea biodiversităţii

3. Analiza calitativă a apei, aerului, solului

Lista publicațiilor științifice

022 432 183

 E-mail

Bacean Ion

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Pedologie

2. Agricultura ecologică

3. Inspecţia şi certificarea terenurilor

4. Inspecţia şi certificarea produselor agroalimentare

5. Eroziunea solului

Lista publicațiilor științifice

022 432 183

E-mail

Cazmalî Nicolai

doctor în agricultură

conferențiar universitar interimar

1. Ecologie şi protecţia mediului

2. Ecotoxicologie

3. Analiza calitativă a produselor agricole

4. Expertiza proiectelor

5. Strategia naţională de securitate alimentară

Lista publicațiilor științifice

022 432 183

E-mail

Cojocaru Olesea

doctor în

ştiinţe geonomice

conferențiar universitar interimar
  1. Ştiinţele mediului
  2. Pedologie ameliorativă
  3. Analiza calitativă a solului
  4. Expertiza proiectelor
     Lista publicațiilor    științifice

022 432 183

E-mail

Enciu Valeriu

doctor în medicină veterinară

conferențiar universitar

1. Ecologie umană

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Bacal Petru

doctor în geografie

conferențiar universitar

1. Economia mediului

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Lozan Raisa

doctor în chimie

conferențiar cercetător

1. Aparataj şi tehnologii pentru controlul mediului

2. Analiza calitativă a apei, aerului, solului

Lista publicațiilor științifice

022 432 183

022 725 542

E-mail

Mustea Mihai

lector

universitar

 

  1. Gestionarea protecţiei mediului
  2. Managementul resurselor naturale

Lista publicațiilor științifice

022 836 727

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda