"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

CATEDRA AGROECOLOGIE ŞI ŞTIINŢA SOLULUI prezintă o structură complexă, multidisciplinară, fondată istoric prin contribuţia  renumiţilor savanţi pedologi N. Florov (1933 - 1940) şi academicianului N. Dimo, discipolul lui V. Docuceaev, care a organizat în anul 1945 catedra de „Pedologie” şi a dezvoltat procesul educaţional de cercetare ştiinţifică şi domeniul aplicativ al cunoştinţelor pedologice. În diferite perioade la cârma catedrei au activat academicianul N. Dimo (1945-1947), conferenţiarii universitari I. Lavlinski (1947-1971), I. Chiroşca (1976-1988), membru corespondent al AŞM, profesorul universitar V. Ungurean (1971-1976; 1984-2010), din anul 2010 şef al catedrei este  conferenţiarul universitar Valentina Andriucă.

Catedra a parcurs o dezvoltare funcţională fructuoasă multilaterală prin disciplinele elaborate şi predate de cadrele didactice care au activat, specialiştii pe care i-a lansat pentru sectoarele economiei naţionale şi instituţiile ştiinţifice de cercetare, ce a dus periodic la modificarea denumirii catedrei: „Pedologie”, „Pedologie şi Protecţia mediului”, „Pedologie şi Agrochimie”, iar din anul 2006 - „Agroecologie şi Ştiinţa Solului”.

Actual în cadrul catedrei activează un colectiv integru format din 10 cadre didactice, toţi deţinând grad de doctor în ştiinţe agricole şi titluri universitare: conferenţiarii universitari - V.  Andriucă, E. Mocanu, B. Vişnevschi, I. Bacean; conferenţiarii cercetători - R. Lozan, A. Tărîţă; lectorii superiori universitari - N. Cazmalî, D. Dubiţ (D. Gîrlă) şi alţii. Până nu demult o activitate semnificativă a desfăşurat membru corespondent al AŞM, profesorul universitar V. Ungurean, sub conducerea căruia catedra s-a afirmat pe plan internaţional şi regional, prin participări în multiple proiecte, teme de cercetare, foruri şi reuniuni internaţionale şi naţionale. Anterior în cadrul catedrei au desfăşurat o activitate multilaterală conferenţiarii universitari  I. Chiroşca (1976-1988), V. Ionova (1951-1973), P. Tarlev (1962-1999), V. Podaru (1965-1999), A. Ciumac (1986-2004) şi alţii.

Actualmente, la 9 specialităţi, (4 facultăţi) membrii catedrei predau 36 de cursuri universitare în limbile română şi rusă conform planurilor didactice, 30 de discipline, inclusiv 22 la ciclul licenţă şi 8 la ciclul masterat.

Misiunea actuală a catedrei comportă două componente principale: didactică, inclusiv pregătirea specialiştilor licenţiaţi în domeniul Ecologiei, masteranzilor şi doctoranzilor la specializarea Agroecologie şi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, orientată spre cercetarea şi evaluarea ecopedologică a solului, stabilirea modelelor optimale de reglare şi reproducere a fertilităţii cernoziomurilor, organizării teritoriului şi construirii agrolandşaftelor durabile, cercetărilor complexe privind factorii de stabilitate şi instabilitate ecologică a spaţiului rural, influenţei surselor de poluare din spaţiul rural asupra calităţii apei potabile, aprecierii influenţei nivelului impactului antropogen  asupra agrolandşaftului şi calităţii factorilor de mediu, recomandarea măsurilor de ameliorare.

Cercetările prin doctorat sunt orientate spre evaluarea ecologică complexă a spaţiului rural din zonele agricole ale Republicii Moldova, evaluării ecopedologice, fizico-mecanice ale solului diferitor agroecosisteme în scopul reducerii cheltuielilor energetice, evaluării agroecologice  a agrocenozelor.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au pregătit circa 500 de specialişti licenţiaţi în ştiinţe ale naturii şi masteranzi în domeniul Agroecologiei, au publicat 24 de monografii şi broşuri, peste 930 de lucrări ştiinţifice, recomandări şi instrucţiuni practice. Au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat şi 59 de teze de doctor în ştiinţe.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda